Tisková zpráva ČLS ke skončenému ročníku soutěže YPEF

7. ročník evropské soutěže YPEF (Young People in European Forests) byl ukončen mezinárodním kolem v Maďarsku. To se konalo pod patronací maďarských státních lesů ve dnech 27. – 30. září 2017. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z národního kola ve složení Lenka Barnetová, Jan Messner a Matouš Hruban z České lesnické akademie v Trutnově.

V evropském finále soutěží mezinárodní týmy určené losem v rámci testu, při terénní soutěži a společně připravované prezentaci, letos na téma lesních požárů ve vlastní zemi. Navíc národní družstva prezentují vlastní téma týkající se lesů vlastní země. Body z této prezentace si přenášejí do smíšených týmů. Naši zástupci se soutěže zúčastnili v týmech spolu s účastníky z Rakouska, Rumunska, Polska, Litvy a Maďarska. Výsledkem je úspěch v podobě 2., 5. a 7. místo z 10 týmů zapojených do soutěže. Celá soutěž probíhala v plánovaném časovém sledu, během kterého byl vymezen dostatek prostoru na diskuse a seznamování se s přírodními podmínkami a veřejným životem v zemích dalších účastníků.

Číst dál: Tisková zpráva ČLS ke skončenému ročníku soutěže YPEF

Na Vysočině odstartoval 12. Evropský kongres lesní pedagogiky

V úterý 3. října začala mezinárodní konference v rámci 12th European Forest Pedagogics Congress 2017, na jehož organizaci se Česká lesnická společnost podílí. Letošním mottem je Forest pedagogics - adventures between communicating and educating. Prohlédněte si fotografie ze začátku kongresu, který se poprvé pořádá v České republice, konkrétně ve Sněžném-Milovech. Akce hostí více než 150 učitelů a odborníků na lesnickou pedagogiku z 16 zemí, a to nejen z Evropy, ale i z Asie. Kongresu se účastní i zástupci z Čínské lidové republiky, se kterou Česká lesnická společnost v poslední době rozvíjí spolupráci. To dokládá i podzimní setkání s čínskou delegací z lesnických organizací z provincie Guangdong. Ale zpět k pořádanému mezinárodnímu kongresu, který nemá v ČR obdoby. Mezi hlavní přednášející patří Emma Berglund, tajemnice CEPF, Rolf Juncker, ředitel švýcarské lesněpedagogické organizace SILVIVA či Jiří Svoboda, ředitel LDO Přibyslav. Kongres bude ukončen v pátek 6. října exkurzemi.

Všem účastníkům přejeme krásné počasí na workshopech a venkovních pochůzkách a ať se 12. Evropský kongres lesní pedagogiky vydaří.

 

 

Lesy ČR a venkovní pochůzka v rámci semináře

Ořešák černý – dřevina roku 2017

Státní podnik Lesy ČR pro letošní rok 2017 zvolil dřevinu ořešák černý (Juglans nigra L.). ČLS tradičně pořádala v této souvislosti seminář spojený s venkovní pochůzkou věnovaný této nedoceňované dřevině. Prohlédněte si fotografie z odborné akce, která proběhla 29. srpna 2017 v Kunovicích a na území LS Strážnice. Po úvodním přivítání Ing. Miroslavem Sloupem předsedou OS ČLS Biologické byl zahájen tradiční dopolední blok přednášek.

Ing. Lenka Lehnerová Ph.D. z ÚHÚL seznámila účastníky, především z řad Lesů ČR, s původním areálem rozšíření ve východní části USA a se zastoupení nejen ořešáku černého, ale i královského (Juglans regia L.) v České republice. Následovaly zajímavé přednášky zástupců VÚLHM a Lesů ČR, konkrétně se zkušenostmi z pěstování ořešáku na LS Strážnice a LZ Židlochovice.

Číst dál: Ořešák černý – dřevina roku 2017

Aktivní lesnický management pro podporu biodiverzity a plnění funkcí lesa

12. září  2017 se uskutečnil na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze seminář na téma: Aktivní lesnický management pro podporu biodiverzity a plnění funkcí lesa. V rámci semináře bylo předneseno osm příspěvků, které se týkaly významu aktivního lesnického managementu pro zvyšování biodiverzity lesů a plnění různých funkcí, managementu mrtvého dřeva a principům péče o druhově bohaté lesy. Zmíněna byla i problematika související s přestavbou monokulturních lesů, hodnocen byl význam vtroušených dřevin (buku, dubu a jedle) v tomto procesu a pozornost byla věnována také aktivnímu managementu pro zajištění obnovy a strukturalizace lesů. Semináře se zúčastnilo přes 40 účastníků, mezi prezentujícími byli jak pracovníci výzkumné a akademické sféry, tak i zástupci lesnické praxe. 

Číst dál: Aktivní lesnický management pro podporu biodiverzity a plnění funkcí lesa

Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Česká lesnická společnost zaslala dne 4.8.2017 své připomínky v rámci zahájené veřejné konzultace FSC Centralizovaného národního hodnocení rizika (CNRA). Považujeme za důležité upozornit v našich připomínkách na několik skutečností:

  • Hodnocení se neopírá o platnou legislativu a její současnou aplikaci v praxi;
  • Při hodnocení parametrů hospodaření v lese jsou upřednostňována hodnotící kritéria opírající se pouze o názory a potřeby ochrany přírody;
  • Mnoho dílčích závěrů a hodnocení se neopírá o žádné relevantní podklady a celkově nekoresponduje se závěrečným hodnocením;
  • Celé hodnocení podprahově informuje pouze o záporných stránkách českého lesního hospodářství, o ohrožení lesa hospodařením, nedostatečné legislativě a o malé míře omezení ze strany státních orgánů.

Číst dál: Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Smrk a naše lesnictví

Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Že se bude jednat o velice komplexně pojatý seminář bylo zřejmé už z pozvánky – seznam přednášejících a průvodců při terénní exkurzi byl dost dlouhý. Hned v úvodu po přivítání „domácími“ (tj. pracovníky ŠLP Masarykův les Křtiny“) na zámku ve Křtinách představili pořadatelé svůj záměr, tj. od vědecky zpracovaných dat o změnách klimatu přejít k predikci dalšího vývoje, zabývat se samotnými „základy lesa“ (půdou), hodnocením vlivu změn klimatu na růst domácích dřevin, potenciálním rozvojem lesních škůdců a patogenů a skončit detailním rozborem hlavních adaptačních opatření a jejich potřebnou implementací v hospodářské úpravě lesa. Následovala série poutavých přednášek lektorů převážně z LDF Brno vždy s krátkou diskuzí v plném přednáškovém sále na zámku ve Křtinách, které většinou doplňovaly (nikoliv kopírovaly) s příspěvky v obsáhlém sborníku.

Číst dál: Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno