Podíl MZD v průběhu obnovy v návaznosti na jemnější způsoby hospodaření

Na pozadí současné dramatické situace chřadnutí smrkových porostů (a jejich ohrožení kůrovci) na významné části území našeho státu proběhl dne 24. května 2018 lesnický seminář zabývající se vnášením melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově lesa. Seminář proběhl ve spolupráci Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. (DLHK) a České lesnické společnosti za podpory Ministerstva zemědělství. Pro akci byla zvolena oblast Žďárských vrchů a majetek biskupství královéhradeckého, který DLHK obhospodařují. Pro lokalitu nacházející se převážně v 6. lesním vegetačním stupni je typická naprostá dominance jehličnatých, převážně smrkových porostů. Téma je zde tedy na výsost aktuální. Fotografie ze semináře jsou ke shlédnutí zde.

Dopolední přednášková část programu proběhla v Hlinsku. Nejprve byla představena jednatelem DLHK Ing. Pavlem Starým pořádající organizace a jí spravované lesy. V kontextu filozofie přírodě blízkého hospodaření byl prezentován způsob vnášení MZD. Důraz byl položen zejména na zavádění jedle a dubu (především zimního) včetně práce s jejich přirozenou obnovou. Příspěvek doc. Jiřího Remeše z FLD ČZU se zabýval vnášením buku a jedle z pohledu jejich meliorační a zpevňující funkce a zdůraznil jejich optimální růst v prostředí se sníženým slunečním zářením. To je splněno v maloplošných obnovních prvcích (kotlíky nebo náseky) nebo v podsadbách. Ing. Jiří Souček z VÚLHM, VS Opočno prezentoval příspěvek zabývající se optimalizací využití MZD v smrkovém hospodářství vyšších poloh především na vodou ovlivněných stanovištích cílových hospodářských souborů (CHS) 57 a 59. Zároveň byl představen i návrh minimálního počtu jedinců při obnově v těchto CHS. Na závěr Ing. Václav Zouhar z ÚHÚL pobočky Brno seznámil přítomné s návrhem novelizace vyhlášky č 83/1996 Sb. přílohy č. 4. Oproti předchozí úpravě by mělo dojít k jednoznačnému zařazení typologických jednotek do CHS. K jednotlivým souborům a podsouborům byl přidán údaj o minimálním podílu MZD při obnově. Při rámcovém vymezení druhové skladby porostů jsou dřeviny rozděleny do třech skupin: základní cílové, základní přípravné, meliorační a zpevňující.

Číst dál: Podíl MZD v průběhu obnovy v návaznosti na jemnější způsoby hospodaření

Turistické využití horských lesů

V rámci mezinárodní spolupráce se zástupci České lesnické společnosti ve dnech 28. - 29. 5. 2018 zúčastnili konference, které pořádalo Polskie Towarzystwo Leśne na téma „Turistické využití horských lesů“. Za republikový výbor se zúčastnila místopředsedkyně Ing. Bc. Jana Čacká a člen republikového výboru Mgr. Martin Polívka DiS. Z poboček vyslali své zástupce ČLS Hradec Králové, p.s. a ČLS Liberec, p.s. Konference se uskutečnila na lesní správě Nadleśnictwo Szklarska Poręba a Świeradów. Na konferenci vystoupili lektoři z Nadleśnictwa Szklarska Poręba, svého zástupce měl i Leśny Bank Genów Kostrzyca, Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Świeradów. Příspěvky se týkaly jak současného stavu, historie i vizí do budoucnosti, ale i problémů, které zvýšený turistický tlak na horské lesy přináší.

Příspěvek Sławomira Czubaka Naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR, pozitivně hodnotil spolupráci s českou stranou a jako na negativní skutečnost poukazoval na vzrůstající neukázněnost návštěvníků hor, kteří zcela vědomě ignorují zákazy a snahu o regulaci. Unikátní byla prezentace studie vlivu návštěvníků od vyznačených tras směrem do vnitra horských lesů. Svůj příspěvek pro polské kolegy připravila i Ing. Bc. Jana Čacká. Její příspěvek byl jak zhodnocením současného stavu, tak i zamyšlením, zda stav lesa unese ještě další zatížení turizmem nebo již nastal čas, když osvěta nepostačuje, začít návštěvnost regulovat. Takové lokality jako je Sněžka, Adršpachské skály nebo Český ráj začínají trpět podobnými problémy, jako jsme tomu svědky u velkých historických aglomerací Prahy, Českého Krumlova a dalších.

Číst dál: Turistické využití horských lesů

XXIX. valná hromada České lesnické společnosti

Dne 20. 4. 2018 se na Novotného lávce v Praze uskutečnila XXIX. valná hromada České lesnické společnosti, z. s. Kromě zástupců jednotlivých pobočných spolků, kteří dohromady disponovali úctyhodnými 87 % hlasovacích práv, se valné hromady zúčastnila řada významných lesnických osobností, včetně náměstka MZe Patrika Mlynáře, ředitele ÚHÚL Jaromíra Vašíčka, náměstka VLS Libora Strakoše, předsedy ČKOLH Jiřího Pohana, emeritního předsedy ČLS Štěpána Kaliny a dalších významných hostů.

V úvodu po schválení předsednictva, návrhové a mandátové komise a navrženého programu valná hromada uctila minutou ticha památku váženou dlouholetou předsedkyni revizní komise ČLS, jenž nás bohužel v průběhu minulého roku navždy opustila. Jako první z hostů vystoupil Patrik Mlynář, který poděkoval za spolupráci s ČLS a svůj příspěvek věnoval aktuální problematice lesnictví. Na závěr zdůraznil, že je důležité, aby lesnictvo vystupovalo na venek jednotně. 

Číst dál: XXIX. valná hromada České lesnické společnosti

ČLS vás zve na besedy "V zájmu lesa"

Česká lesnická společnost, jako jeden z hlavním partnerů, vás srdečně zve na besedy pořádané v rámci informační kampaně "V zájmu lesa", jež budou informovat o dopadech klimatických změn na lesní ekosystémy, aktuálním dění v lesích a možnostech, jak se do ochrany a obnovy lesa zapojit. V současné době české lesy čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům změny klimatu, jaké v našich krajích nemají obdoby. Lesy se nyní neobejdou bez pomoci lidí. Lesům, zadržují vodu v krajině, chránící krajinu před erozí a větrem, můžete pomoci i Vy osobně. Zapojte se do některé z akcí, které pro veřejnost společně připravili Česká lesnická společnost, Lesy ČR s.p. a Vojenské lesy a statky s.p.

Podrobný kalendář akcí, pořádaných napříč Českou republikovou, naleznete zde.

Více informací na webových stránkách V zájmu lesa.

Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Česká lesnická společnost děkujeme všem zúčastněným. K posouzení fotografií byla sestavena odborná komise. Přesto bylo nutné nechat snímky zhodnotit profesionálními fotografy. Absolutní vítěz fotosoutěže je se svým záběrem Zdeněk Adler, který se stává nejlepším fotografem ČLS za rok 2017. Věříme, že vítězný snímek vyzařuje symboliku lesnického cechu, kterému snad i do budoucna bude slunce svítit na lepší časy...

Druhá místa ve svých kategoriích obsadili:                       Třetí místa ve svých kategoriích obsadili:

Barbora Pokorná (do 25 let)                                              Tereza Marksová (do 25 let)

Josef Kalenský (nad 25 let)                                               Jana Mašterová (nad 25 let)

Číst dál: Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Vyjádření České lesnické společnosti

Členové republikového výboru České lesnické společnosti přivítali s povděkem informaci o tom, že budou na úrovni vlády učiněna opatření, která mají napomoci řešení kalamitní situace spojené s chřadnutím jehličnatých porostů. Tak, jak se to potvrdilo již několikrát v minulosti, k rychlému zvládnutí kalamit velkého rozsahu významně napomáhají systémové změny a mimořádná opatření. Lesníci pak již sami dokáží situaci zvládnout a obnovit funkční lesní ekosystémy v postižených oblastech.

Situaci posledních dní lze pak v této souvislosti chápat jako začátek hlubší diskuze o systémových změnách, které se mimo jiné týkají vhodnosti uplatňování zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu i na činnosti odvíjející se od přírodního prostředí a při využívání obnovitelných přírodních zdrojů. Do této diskuze zapadá i příspěvek prof. Ing. Vladimíra Simanova, CSc. publikovaný na serveru Neviditelný pes. Sem ale patří i debata nad udržováním vodohospodářských staveb ve vlastnictví státu, nad způsobem obhospodařováním zemědělské krajiny, které bezpochyby nesou hlavní odpovědnost za neuspokojivou situaci při hospodaření s vodou.

Číst dál: Vyjádření České lesnické společnosti

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno