Odešla Ing. Jindriška Erbeková

Všem členům ČLS a dlouholetým příznivcům stromů a lesa s lítostí oznamujeme, že v pátek 16. února zemřela ve věku nedožitých 84 let bývalá předsedkyně revizní komise ČLS Ing. Jindriška Erbeková.

Její nadšení, odborné ekonomické znalosti a přehled o přírodě a lesích byly pro nás všechny inspirací, cestou a směrem k poznávání dalšího odvětví v lesnictví. Možná ne každý ví, že Ing. Erbeková zastávala předsedkyni revizní komise dlouhých téměř 25 let, až do roku 2009, kdy se za její působnosti vystřídali čtyři předsedové Republikového výboru ČLS.  Prostřednictvím nezapomenutelných vzpomínek na tuto výjimečnou osobnost a její poctivě a svědomitě odvedenou práci pro Českou lesnickou společnost je stále s námi.

Číst dál: Odešla Ing. Jindriška Erbeková

Nový ročník soutěže YPEF 2018 běží naplno

8. ročník soutěže Mladí lidé v evropských zemích (YPEF) byl zahájen schůzkou koordinačního výboru v Praze ve dnech 14. – 15. 9. 2017. Zde byl projednán a uzavřen předchozí ročník a provedeny přípravy ročníku následujícího. Další dílčí schůzky, především ohledně fungování webových stránek projektu a přihlašování, proběhly během evropského kongresu lesních pedagogů na Vysočině.

V listopadu 2017 byly na webu YPEF vyvěšeny termíny prvních místních kol. Další termíny byly postupně přidávány až do konce ledna 2018. Celkem bylo nabídnuto 56 místních kol pořádaných ve všech krajích České republiky, první místní kolo pak proběhlo 12. ledna na Lesní správě Ještěd. K 12. únoru bylo do soutěže přihlášeno již 260 družstev z více než 110 základních a středních škol. Místní kola proběhnou do konce března, poslední místní kolo se uskuteční 23. 3. na LS Buchlovice. Soutěž bude pokračovat koly regionálními, jež první zahájí 15. a 16. března Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze. Všem soutěžícím přejeme hodně zdaru!

Již známe některé vítěze místních kol ročníku 2018, fotografie z nich a jména vítězů si můžete prohlédnout zde

PF 2018

Děkujeme všem partnerům, přátelům a příznivcům za spolupráci v uplynulém roce a také za četná přání do roku nového.

Přejeme vám krásné vánoční svátky a hodně zdaru v roce 2018! 

Mezinárodní konference Významné aspekty v chove raticovej zveri

Česká lesnická společnost je zapojena do zahraničních programů a aktivit i v letošním roce. Cílem zahraniční cesty byl tentokrát VI. Ročník mezinárodní konference s názvem: Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 - výživa a zdravie raticovej zveri. Tato významná konference se konala 1. 2. 2018 v prostorách Národného polnohospodářského a potravinářského centra a Výzkumnéhho ústavu živočišnej výroby v Nitře.

Šestý ročník konference se především zabýval aktuálními otázkami zdraví spárkaté zvěře a problematikou přikrmování, případně krmení a vnadění. Tato problematika je ožehavá i v naší republice. Stejně tak je tomu i s legislativou, která se tuto problematiku reguluje. Podrobněji ji představila Ing. Bibiana Kapustová z Ministerstva polnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Další z referátů s názvem AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH – SITUÁCIA NA SLOVENSKU A V EUROPE který přednesl Dr. Jozef Bíreš  - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Tato problematika byla téměř bouřlivě diskutována a prakticky časově posunula celý sled následujících přednášek. Ze zahraničních přednášejících na konferenci vystoupili zástupci z Rakouska, Ruska či Lotyšska. Českou republiku reprezentoval vedoucí OS ČLS Myslivost a ředitel divize VLS Karlovy Vary Ing. Milan Suk, Ph.D. s přednáškou TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE V DOUPOVSKÝCH HORÁCH – VLIV MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ. Sborník referátů je k dispozici na ředitelství divize v Karlových Varech.

Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě

Dne 23. listopadu uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Lesů České republiky, s.p. a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. na Hrubé Vodě seminář na téma "Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě". Seminář se zabýval způsoby, jak postupovat při obnově kalamitních ploch, které vznikly při větrných kalamitách nebo dnes již velmi známému plošnému odumírání smrkových porostů. Prohlédněte si fotogalerii se semináře, zabývající se touto aktuální problematikou, jehož se zúčastnilo téměř 70 zájemců.

V úvodu semináři zazněly příspěvky prof. Vacka a doc. Hlásného (oba z FLD, ČZU V Praze), které poukazovali na měnící se klima, jeho vliv na smrkové porosty a možná rizika pěstování smrku v současné oblasti rozšíření. Ing. Špulák (VÚLHM Opočno) ukázal možnost obnovy kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin a jejich vlivem na ekonomiku majitelů lesa. Ing. Martiník (LDF Mendelu v Berně) poukázal na možnosti obnovy kalamitních ploch nejen přípravnými dřevinami, mezi které počítal i smrk, ale i za použití ostatních dřevin jako je borovice, modřín.

Číst dál: Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě

90. životní jubileum Ing. Vladimíra Krečmera, CSc.

Ing. Vladimír Krečmer, CSc., oslaví v těchto dnech významné životní jubileum. Bývalý předseda České bioklimatologické společnosti, byl předsedou Národního lesnického komitétu; čestný člen České akademie zemědělských věd a odborných společností. Za RV ČLS přejeme VŠE NEJLEPŠÍ!

 

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno