PF 2019

Děkujeme všem partnerům, přátelům a příznivcům za spolupráci v uplynulém roce a také za četná přání do roku nového.

Přejeme vám krásné vánoční svátky a hodně zdaru v roce 2019! 

Mezinárodní spolupráce ČLS v roce 2018

V současném globalizovaném světě je nezbytné udržovat zahraniční vazby, a proto Česká lesnická společnost zvala v průběhu roku 2018 na odborné semináře prestižní zahraniční řečníky. Praxe ukazuje, že tyto pohledy odborníků z okolních zemí jsou velkým přínosem a rozšiřováním odborných pohledů účastníků námi pořádaných akcí. Navíc se ČLS v letošním roce v rámci mezinárodní spolupráce zúčastnila několika významných lesnických událostí, sněmů, workshopů a konferencí.  Pojďme stručně shrnout tyto odborné akce.

Ve dnech 26.-27. května se ve spolupráci s ČLS Krkonošská, p.s. pořádal workshop do Polska, konkrétně do věhlasného Arboreta Wojstawice a následně na nadlešnictwie Syców, jež je charakteristické ekotypy borových a dubových lesů v tasach Rychtalskich a v údolí Barycz. Následující den účastníci navštívili Arboretum Syców - lešne s ukázkami generativního množení rostlin v laboratořích a následně na stanovištích, kde již péči o genofond provádějí více než 23 let. Arboretum i genetická banky patří Lasom Paňstwowym a jsou financovány z fondů státu. V arboretu se nachází více než 1500 druhů a variet dřevin, má vlastní laboratoře a také lesní školku. Cílem workshopu bylo seznámit se se způsoby množení dřevin, která pomáhá zachraňovat zvláště chráněné druhy, mnohdy již v přírodě se na přirozených stanovištích nevyskytujících.

Číst dál: Mezinárodní spolupráce ČLS v roce 2018

Udržitelné lesnické hospodaření pro rozvoj ekosystémových služeb

V rámci mezinárodní spolupráce se v letošním roce Česká lesnická společnost opět zúčastnila Sněmu členů Unie evropských lesníků (UEF). Již XXI. Sněmu pořádaného v italské Calabrii se zúčastnilo více jak padesát delegátů ze 12 evropských zemí a Turecka. Za Českou republiku se jako jediná organizace zúčastnila ČLS, jako důležitý člen této významné evropské lesnické asociace.

Italští hostitelé situovali setkání do území národního parku Sila nacházejícím se v jižní části Itálie v nadmořské výšce 1200 až 1500 m n. m. Bylo povzbudivé vidět úzkou spolupráci a přátelství mezi lesníky z hospodářských lesů a z národního parku. Organizace setkání byla na prvotřídní úrovni, a kromě odborného programu, uzavřeného pracovního jednání členů UEF, bylo možnost vidět i úchvatné porosty borovice černé.

Číst dál: Udržitelné lesnické hospodaření pro rozvoj ekosystémových služeb

TZ ČLS k vyhlášce o Oblastních plánech rozvoje lesů

Ministerstvo zemědělství podalo informaci k dlouho očekávané vyhlášce o Oblastních plánech rozvoje lesů, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb. Vyhláška vychází ve sbírce zákonů s účinností od 1.1.2019.

Nová vyhláška přináší rozsah změn, které jsou adekvátní stávajícím potřebám lesního hospodářství a je v maximálním možném souladu se strategickými dokumenty jako je NLP II a NAP. Přichází s účinností od Nového roku a v jarním období zalesňovacích prací bude již dostatečně „zažitá“. Je třeba vyzdvihnout širší rozpětí výčtu druhů melioračních a zpevňujících dřevin, který je cca o 60 % větší než u předchozí právní úpravy a umožní pěstovat podstatně pestřejší lesní porosty. Vyhláška reaguje na stávající obtížnou situaci kůrovcové kalamity a potřebu zalesňování plošně rozsáhlých holin možností použít přípravných dřevin. Oceňujeme především, že ministerstvo postupuje cestou pozitivní motivace vlastníků lesa a zůstalo u doporučujícího charakteru většiny opatření s posílením finančního krytí vlastníkům lesa. Opakovaně navrhované úpravy a změny Ministerstvem životního prostředí nebo Hnutí Duha formou striktních omezení, minimálních podílů blížících se 100 %, apod., jsme od počátku nepodporovali, považujeme je za nešťastné, mimo jiné i proto, že nemají v legislativě lesnicky vyspělých států obdoby a vyžadovaly by nárůst administrativy a útlum aktivity většiny vlastníků lesa. Jako ne zcela vyvážené hodnotíme snížení možností použití nepůvodních druhů dřevin, které je v rozporu jak s vědeckými poznatky, tak s již zmiňovanými závěry strategických dokumentů.

Číst dál: TZ ČLS k vyhlášce o Oblastních plánech rozvoje lesů

Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR

U příležitosti stoletého výročí vzniku Československé republiky se dne 8. listopadu 2018 konal v Hradci Králové slavnostní XXI. Sněm lesníků spojený s jubileem, jehož cílem bylo připomenutí nejdůležitějších milníků ve vývoji lesnictví od roku 1918 do roku 2018. Stoletý společensko-politický vývoj Československé a později České republiky prošel mnoha změnami, které měly zásadní dopad do obhospodařování lesů na našem území. Téměř 70 lesníků, jež se Sněmu lesníků účastnilo, přivítal a celé jednání vynikajíce moderoval ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Vašíček a během celého setkání dotvářel jak slavnostní, tak diskusní prostředí. 

Číst dál: Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR

Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů

V současné době je Česká republika stále častěji konfrontována s následky různých klimatických extrémů. Na tuto aktuální problematiku ve středu 5. prosince navázal poslední seminář České lesnické společnosti pořádaný v roce 2018 v malebné vesnici Modré u Velehradu. Po přivítání Romanen Bystrickým z ÚHÚL Jablonec nad Nisou čekaly na účastníky odborného semináře s názvem „Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů“ čtyři zajímavé přednášky. Na dopolední přednáškovou část následně navázala venkovní exkurze na LS Buchlovice.

Na úvod Jaromír Macků z ÚHÚL Brno účastníky seznámil s rozsáhlou problematikou klimatické změny a její dopady na hospodaření v lesích České republiky. Jako druhý přednášející se role zhostil Viktor Novotný, také z ÚHÚL Brno, s přednáškou zabývající se řešením úprav povodí na příkladu lokality Rákoš – Salaš, konkrétně s hrazením bystřin Rákoš I-III. Po krátké přestávce Aleš Sekanina z LHProjekt a.s. Brno skupinu účastníků informoval o možnostech hodnocení povodí v širším kontextu. Dopolední přednáškovou část uzavřel Roman Bystrický zabývající se perspektivami a budoucností hrazení bystřin.

Číst dál: Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů
05.02.2019 9:00
Typ akce:  Seminář

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno