Venkovní pochůzka po lesním majetku rodiny Bartoň – Dobenín s trasou z roku 2002

Tradici venkovních pochůzek ČLS, zaměřených na praktické souvislosti hospodaření v lesích, rozšířila letos pochůzka na majetku rodiny Bartoň – Dobenín. Ve čtvrtek 25. května se téměř 40 účastníků sešlo na nádvoří zámku v Novém městě nad Metují. Po úvodním přivítání nejstarším zástupcem rodu panem Josefem Marianem Bartoněm Dobenínem následovala pod vedením správce zámku pana Ondřeje Daňka krátká prohlídka areálu s představením historie rodu, známého jako mecenáše řady kulturních a společenských aktivit. Další část programu byla zaměřena na činnost SZIF, konkrétně Programu rozvoje venkova. Ing. Roman Šimek seznámil účastníky s aktuálními podmínkami získání dotací pro pořízení techniky a technologií pro LH. Poté následovalo představení LHC Bartoň Dobenín. Toho se poutavě ujal ředitel společnosti Statky Bartoň, s.r.o. Ing. Přemysl Havelka, který dále vedl i následnou trasu pochůzky.

Číst dál: Venkovní pochůzka po lesním majetku rodiny Bartoň – Dobenín s trasou z roku 2002

Účastníci XXVIII. VH ČLS

XXVIII. valná hromada ČLS

Dne 21. 4. 2017 se v prostorách sídla České lesnické společnosti, z. s. na Novotného lávce v Praze konala již XXVIII. valná hromada ČLS. Kromě zástupců jednotlivých pobočných spolků, kteří dohromady disponovali 81 % hlasovacích práv, se valné hromady zúčastnila řada významných hostů. Za všechny uveďme náměstka MZe Patrika Mlynáře, náměstka ÚHÚL Zbyňka Šmídu, náměstka VLS Libora Strakoše, tajemnici LDK Andreu Pondělíčkovou a tajemnici ČMMJ Martinu Novotnou.

Číst dál: XXVIII. valná hromada ČLS

Vzdělávací kurzy – březnová akce pořádaná ČLS a SLŠ Hranice

Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol

Ve čtvrtek 16.3.2017 uspořádala ČLS ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích seminář na téma „Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol. Sociální aspekty lesnického sektoru“.

Snahou všech lektorů bylo objektivním způsobem vyhodnotit reálný stav v systému vzdělávání jednotlivých typů lesnických škol, v přímém kontextu s demografickým vývojem v ČR, trhem práce v odvětví lesního hospodářství. V návaznosti na projednávaná témata probíhala i následná diskuze, do které se zapojily jak zaměstnavatelé, zástupci MZe i představitelé některých škol. Účastníci semináře si uvědomují fakt, že současný stav v kvalitě výstupů vzdělávacího procesu není optimální a odvětví se potýká zejména s nedostatkem absolventů učebních oborů, kteří by po dokončení škol zůstávali pracovat v odvětví. Diskutovány byly rovněž možnosti spolupráce mezi zaměstnavateli a školami. Závažnost tématu podtrhuje i fakt, že se semináře účastnili ve velkém zastoupení také zástupci nových zaměstnavatelů, tj. církevních lesů.

Číst dál: Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol

Modřín tématem na dubnovém setkání na Křivoklátě

Modřín jako součást lesa přírodě blízkého

 V úterý 11. dubna 2017 se skupina téměř 80 přihlášených účastníků sešla na Lesní správě Křivoklát. Po přivítání Ing. Miroslavem Sloupem čekal na účastníky semináře pod názvem „Modřín jako součást lesa přírodě blízkého“ bohatý program. Jen málokterá dřevina je v poslední době vnímaná tak rozporuplně, právě jako modřín opadavý. Poutavým příspěvkem zahájila dopolední blok přednášek Ing. Lenka Lehnerová, Ph.D. o zastoupení modřínu nejen v České republice. Následovaly zajímavé přednášky zástupců CHKO Křivoklátsko, ÚHÚL, LČR a VÚLHM. Nechyběl ani pohled z ochrany přírody od paní Ing. Jany Pěknicové z Ministerstva životního prostředí.

Číst dál: Modřín jako součást lesa přírodě blízkého

ČLS vyjádření k problematice Invazivních druhů

 

Invazivní nepůvodní druhy představují nebo mohou představovat nebezpečí pro evropskou krajinu. Proto bylo přijato Nařízení EP a Rady č. 1143/201 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, které  je v současné době zapracováváno do naší legislativy a celkově se ČR připravuje na aktivní naplnění. Implementace Nařízení je předmětem připravované novely zákona č.114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Česká lesnická společnost se aktivně účastní přípravě a  projednávání této novely. A zároveň se aktivně podílí ve výzvě „Společné prohlášení hospodářů v krajině“. Důvodem jsou nejasné okruhy národního seznamu nepůvodních invazivních druhů, který by mohl obsahovat i hospodářsky významné druhy v české krajině se vyskytující staletí (a neohrožující naše společenstva), zásahy do částí zákona o ochraně přírody, které upravují tvorbu a schvalování LHP, a celkově návrhy, které s implementací výše uvedeného Nařízení nesouvisejí.

Číst dál: ČLS vyjádření k problematice Invazivních druhů

Vrcholí VII. ročník soutěže YPEF

Již známe první postupující družstva do národního kola mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests). První regionální kola této soutěže se uskutečnila 23. a 24. března na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. V mladší kategorii se vítězem z celkového počtu 24 družstev stal Marek Brousil, Matěj Holub a Adéla Valterová z Gymnázia J. Barranda, Beroun. Starší kategorii, za účasti 15 družstev, ovládlo Gymnázium Botičská, Praha 2, jež reprezentovala Kateřina Kubíková, Kateřina Doležalová a Michaela Králová.

Dne 29.3.2017 se Střední lesnická škola Žlutice stala dalším místem konání již VII. ročníku regionálního kola soutěže YPEF, která se stává čím dál víc populárnější.

Číst dál: Vrcholí VII. ročník soutěže YPEF

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno