Modřín tématem na dubnovém setkání na Křivoklátě

Modřín jako součást lesa přírodě blízkého

 V úterý 11. dubna 2017 se skupina téměř 80 přihlášených účastníků sešla na Lesní správě Křivoklát. Po přivítání Ing. Miroslavem Sloupem čekal na účastníky semináře pod názvem „Modřín jako součást lesa přírodě blízkého“ bohatý program. Jen málokterá dřevina je v poslední době vnímaná tak rozporuplně, právě jako modřín opadavý. Poutavým příspěvkem zahájila dopolední blok přednášek Ing. Lenka Lehnerová, Ph.D. o zastoupení modřínu nejen v České republice. Následovaly zajímavé přednášky zástupců CHKO Křivoklátsko, ÚHÚL, LČR a VÚLHM. Nechyběl ani pohled z ochrany přírody od paní Ing. Jany Pěknicové z Ministerstva životního prostředí.

Číst dál: Modřín jako součást lesa přírodě blízkého

Vrcholí VII. ročník soutěže YPEF

Již známe první postupující družstva do národního kola mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests). První regionální kola této soutěže se uskutečnila 23. a 24. března na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. V mladší kategorii se vítězem z celkového počtu 24 družstev stal Marek Brousil, Matěj Holub a Adéla Valterová z Gymnázia J. Barranda, Beroun. Starší kategorii, za účasti 15 družstev, ovládlo Gymnázium Botičská, Praha 2, jež reprezentovala Kateřina Kubíková, Kateřina Doležalová a Michaela Králová.

Dne 29.3.2017 se Střední lesnická škola Žlutice stala dalším místem konání již VII. ročníku regionálního kola soutěže YPEF, která se stává čím dál víc populárnější.

Číst dál: Vrcholí VII. ročník soutěže YPEF

Soutěž YPEF 2017 je v plném proudu

Nový ročník mezinárodní soutěže YPEF, která stálá nabývá na popularitě, byl odstartován dne 12. ledna  konáním prvního místního kola na KŘ LČR v Hradci Králové za účasti 25 družstev. V současnosti je na 55 místních kol, pořádaných po celé republice, přihlášeno téměř 800 žáků a studentů z více než 100 různých nejen lesnických, ale i nelesnických škol. Poslední místní kolo se bude konat dne 24. března na LS Buchlovice. Tento již 7. ročních soutěže vyvrcholí národním kolem, které se uskuteční dne 14. června v Kostelci nad Černými lesy. Následně vítězné tříčlenné družstvo bude prezentovat Českou republiku na mezinárodním finále soutěže YPEF konaného v Šoproni v Maďarsku.

Aktuální fotografie z místních kol jsou ke zhlédnutí v naší fotogalerii.

Číst dál: Soutěž YPEF 2017 je v plném proudu

Vzdělávací kurzy – březnová akce pořádaná ČLS a SLŠ Hranice

Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol

Ve čtvrtek 16.3.2017 uspořádala ČLS ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích seminář na téma „Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol. Sociální aspekty lesnického sektoru“.

Snahou všech lektorů bylo objektivním způsobem vyhodnotit reálný stav v systému vzdělávání jednotlivých typů lesnických škol, v přímém kontextu s demografickým vývojem v ČR, trhem práce v odvětví lesního hospodářství. V návaznosti na projednávaná témata probíhala i následná diskuze, do které se zapojily jak zaměstnavatelé, zástupci MZe i představitelé některých škol. Účastníci semináře si uvědomují fakt, že současný stav v kvalitě výstupů vzdělávacího procesu není optimální a odvětví se potýká zejména s nedostatkem absolventů učebních oborů, kteří by po dokončení škol zůstávali pracovat v odvětví. Diskutovány byly rovněž možnosti spolupráce mezi zaměstnavateli a školami. Závažnost tématu podtrhuje i fakt, že se semináře účastnili ve velkém zastoupení také zástupci nových zaměstnavatelů, tj. církevních lesů.

Číst dál: Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol

Ze semináře Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

Dne 31. ledna se v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze konal seminář za účasti přibližně 40 zájemců o ochranu rostlin v LH. V první přednášce prof. Simanova byli přítomní seznámeni s historií vývoje aplikační techniky ve vztahu k vývoji přípravků. Další přednáška doc. Zahradníka přiblížila problematiku legislativy související s používáním techniky při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Ing. Harašta z ČSR seznámil přítomné s úlohou aplikační techniky v systému integrované ochrany rostlin a s projekty Evropské asociace ochrany rostlin.

Číst dál: Ze semináře Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

ČLS vyjádření k problematice Invazivních druhů

 

Invazivní nepůvodní druhy představují nebo mohou představovat nebezpečí pro evropskou krajinu. Proto bylo přijato Nařízení EP a Rady č. 1143/201 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, které  je v současné době zapracováváno do naší legislativy a celkově se ČR připravuje na aktivní naplnění. Implementace Nařízení je předmětem připravované novely zákona č.114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Česká lesnická společnost se aktivně účastní přípravě a  projednávání této novely. A zároveň se aktivně podílí ve výzvě „Společné prohlášení hospodářů v krajině“. Důvodem jsou nejasné okruhy národního seznamu nepůvodních invazivních druhů, který by mohl obsahovat i hospodářsky významné druhy v české krajině se vyskytující staletí (a neohrožující naše společenstva), zásahy do částí zákona o ochraně přírody, které upravují tvorbu a schvalování LHP, a celkově návrhy, které s implementací výše uvedeného Nařízení nesouvisejí.

Číst dál: ČLS vyjádření k problematice Invazivních druhů

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno