Na Vysočině odstartoval 12. Evropský kongres lesní pedagogiky

V úterý 3. října začala mezinárodní konference v rámci 12th European Forest Pedagogics Congress 2017, na jehož organizaci se Česká lesnická společnost podílí. Letošním mottem je Forest pedagogics - adventures between communicating and educating. Prohlédněte si fotografie ze začátku kongresu, který se poprvé pořádá v České republice, konkrétně ve Sněžném-Milovech. Akce hostí více než 150 učitelů a odborníků na lesnickou pedagogiku z 16 zemí, a to nejen z Evropy, ale i z Asie. Kongresu se účastní i zástupci z Čínské lidové republiky, se kterou Česká lesnická společnost v poslední době rozvíjí spolupráci. To dokládá i podzimní setkání s čínskou delegací z lesnických organizací z provincie Guangdong. Ale zpět k pořádanému mezinárodnímu kongresu, který nemá v ČR obdoby. Mezi hlavní přednášející patří Emma Berglund, tajemnice CEPF, Rolf Juncker, ředitel švýcarské lesněpedagogické organizace SILVIVA či Jiří Svoboda, ředitel LDO Přibyslav. Kongres bude ukončen v pátek 6. října exkurzemi.

Všem účastníkům přejeme krásné počasí na workshopech a venkovních pochůzkách a ať se 12. Evropský kongres lesní pedagogiky vydaří.

 

 

Aktivní lesnický management pro podporu biodiverzity a plnění funkcí lesa

12. září  2017 se uskutečnil na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze seminář na téma: Aktivní lesnický management pro podporu biodiverzity a plnění funkcí lesa. V rámci semináře bylo předneseno osm příspěvků, které se týkaly významu aktivního lesnického managementu pro zvyšování biodiverzity lesů a plnění různých funkcí, managementu mrtvého dřeva a principům péče o druhově bohaté lesy. Zmíněna byla i problematika související s přestavbou monokulturních lesů, hodnocen byl význam vtroušených dřevin (buku, dubu a jedle) v tomto procesu a pozornost byla věnována také aktivnímu managementu pro zajištění obnovy a strukturalizace lesů. Semináře se zúčastnilo přes 40 účastníků, mezi prezentujícími byli jak pracovníci výzkumné a akademické sféry, tak i zástupci lesnické praxe. 

Číst dál: Aktivní lesnický management pro podporu biodiverzity a plnění funkcí lesa

Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Česká lesnická společnost zaslala dne 4.8.2017 své připomínky v rámci zahájené veřejné konzultace FSC Centralizovaného národního hodnocení rizika (CNRA). Považujeme za důležité upozornit v našich připomínkách na několik skutečností:

  • Hodnocení se neopírá o platnou legislativu a její současnou aplikaci v praxi;
  • Při hodnocení parametrů hospodaření v lese jsou upřednostňována hodnotící kritéria opírající se pouze o názory a potřeby ochrany přírody;
  • Mnoho dílčích závěrů a hodnocení se neopírá o žádné relevantní podklady a celkově nekoresponduje se závěrečným hodnocením;
  • Celé hodnocení podprahově informuje pouze o záporných stránkách českého lesního hospodářství, o ohrožení lesa hospodařením, nedostatečné legislativě a o malé míře omezení ze strany státních orgánů.

Číst dál: Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Smrk a naše lesnictví

Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Že se bude jednat o velice komplexně pojatý seminář bylo zřejmé už z pozvánky – seznam přednášejících a průvodců při terénní exkurzi byl dost dlouhý. Hned v úvodu po přivítání „domácími“ (tj. pracovníky ŠLP Masarykův les Křtiny“) na zámku ve Křtinách představili pořadatelé svůj záměr, tj. od vědecky zpracovaných dat o změnách klimatu přejít k predikci dalšího vývoje, zabývat se samotnými „základy lesa“ (půdou), hodnocením vlivu změn klimatu na růst domácích dřevin, potenciálním rozvojem lesních škůdců a patogenů a skončit detailním rozborem hlavních adaptačních opatření a jejich potřebnou implementací v hospodářské úpravě lesa. Následovala série poutavých přednášek lektorů převážně z LDF Brno vždy s krátkou diskuzí v plném přednáškovém sále na zámku ve Křtinách, které většinou doplňovaly (nikoliv kopírovaly) s příspěvky v obsáhlém sborníku.

Číst dál: Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Lesy České republiky a rekreační lesy

Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa

Dne 22.6.2017 se konal seminář České lesnické společnosti na velmi živé téma „Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice“. Jde o problematiku, která se velmi rychle vyvíjí a dotýká se stále většího počtu subjektů v odvětví LH u nás. Seminář byl podporován Ministerstvem zemědělství a Vojenskými lesy a statky, s.p. Na organizaci semináře se podílely Lesy České republiky, s.p., v jejichž prostorách seminář proběhl, a Městské lesy Hradec Králové a.s., na jejichž území se konala odpolední venkovní pochůzka.

V dopolední části semináře se téměř 40 účastníků seznámilo z teoretického i praktického hlediska s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, se širokou a složitou problematikou zajišťování rekreačních služeb lesa pro veřejnost ve stávajících kulturně-historických, sociálně-ekonomických, politických a právních podmínkách České republiky. Jednalo se rovněž o praktických provozních a právních zkušenostech s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích daných forem vlastnictví v ČR, a o možnostech úhrad za poskytované služby polyfunkčního lesnictví.

Číst dál: Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa

Lesy ČR a venkovní pochůzka v rámci semináře

Ořešák černý – dřevina roku 2017

Státní podnik Lesy ČR pro letošní rok 2017 zvolil dřevinu ořešák černý (Juglans nigra L.). ČLS tradičně pořádala v této souvislosti seminář spojený s venkovní pochůzkou věnovaný této nedoceňované dřevině. Prohlédněte si fotografie z odborné akce, která proběhla 29. srpna 2017 v Kunovicích a na území LS Strážnice. Po úvodním přivítání Ing. Miroslavem Sloupem předsedou OS ČLS Biologické byl zahájen tradiční dopolední blok přednášek.

Ing. Lenka Lehnerová Ph.D. z ÚHÚL seznámila účastníky, především z řad Lesů ČR, s původním areálem rozšíření ve východní části USA a se zastoupení nejen ořešáku černého, ale i královského (Juglans regia L.) v České republice. Následovaly zajímavé přednášky zástupců VÚLHM a Lesů ČR, konkrétně se zkušenostmi z pěstování ořešáku na LS Strážnice a LZ Židlochovice.

Číst dál: Ořešák černý – dřevina roku 2017

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno