Jak na zlepšení vodního režimu v krajině

Praha: 13. 8. 2015. Současná sucha, kterými je postižena prakticky celá Česká republika vedou mnohé k přehodnocování způsobu nakládání vodou. Odborníci a politici se zamýšlí nad novými opatřeními na lepší hospodaření s vodou v krajině.

Jeden z největších regulátorů vodního režimu jsou lesy. Je známý fakt, že tam, kde došlo k rozsáhlému odlesnění, se následně zvýšil odtok vody z krajiny včetně související eroze půdy. Proto právě lesníci již přes sto let hledají cesty jak zoptimalizovat vodní režim, jak zajistit, aby voda z území neodtékala příliš rychle a nedocházelo ke zbytečné erozi. Jedná se jak o optimalizaci dřevinné skladby na konkrétních lokalitách, tak o různá technická opatření.

Číst dál: Jak na zlepšení vodního režimu v krajině

Nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklát

Vážení kolegové, proces vyhlašování Národního parku Křivoklát se dostal do stádia, kdy už opravdu hrozí jeho vyhlášení. MŽP už předalo návrh zákona o NP Křivoklát v paragrafovém znění k projednání vládě. Ta by se jím měla zabývat na podzim letošního roku. Přitom občané v této oblasti žijící neměli prakticky žádnou šanci projevit své mínění. Starostové obcí byli ovlivnění masáží MŽP založenou na demagogii, polopravdách, lžích a nereálných slibech, zejména ale příslibem bohatého toku dotací, pokud budou s NP souhlasit, a tak v době, kdy k tomu byla příležitost, tyto obce nevyslovily zásadní nesouhlas. Uplatnily pouze různé připomínky, které byly, anebo nebyly vypořádány. V konečném znění zákona se nemusí objevit vůbec. Proto se občané křivoklátska rozhodli v současné době k jedinému nožnému způsobu protestu, a tím je petice.

Číst dál: Nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklát

Seminář "Pět let po Kyrillu"

Ve dnech 20. a 21. 9. proběhl na Šumavě seminář ČLS "Pět let po Kyrillu aneb Stav lesních ekosystémů po kalamitě Kyrill". Akce, která se uskutečnila v příjemném prostředí RZ Olšina, se zúčastnilo přes 80 účastníků z různých organizací (VLS ČR, LČR, NP Šumava, MŽP, kraje, obce, lesnické školy, atd.).

Pestrá skladba příspěvků účastníky zaujala, a to nejen svou otevřeností a faktografickým zaměřením. Např. Ing. Josef Topka, ředitel VLS ČR, divize Horní Planá v letech, kdy se kalamita po orkánu Kyrill zpracovávala, podrobně představil celý průběh zpracování kalamity. Doc. Jurásek z VÚLHM mimo jiné zdůraznil přednosti plastových chráničů, které mohou při správném technologickém postupu velice efektivně pomoci vnést listnáče i na kalamitní holiny. Ing. Novák též z VÚLHM pak navázal poznatky z experimetnálního výzkumu, který potvrdil, že na zalesněných holinách je dosatek živin pro zdárný vývoj nových výsadeb. Zajímavý byl i příspěvek ing. Klewara z ÚHÚL, prezentující výsledky výzkumu mapujícího migraci lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních lesních majetků.

Číst dál: Seminář "Pět let po Kyrillu"

XXII. valná hromada ČLS

Dne 20.4.2012 proběhla již XXII. valná hromada ČLS. Na této valné hromadě bylo zvoleno nové vedení ČLS. Post předsedy obhájil Ing. Pavel Draštík, místopředsedy byli zvoleni Ing. Jiří Novák a doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Dalšími členy republikového výboru byli zvoleni: Ing. Jana Čacká, Ing. Ivana Hálová, Ing. Petr Jirkovský, Ing. Milan Kasík, Ing. Petr Král, Ing. Tomáš Klevar, Ing. Miroslav Kutý, Ing. Josef Lenoch, Ph.D., Ing. Petr Najman, Ing. Petr Navrátil, CSc., Martin Polívka, DiS. a Ing. Richard Slabý.

Číst dál: XXII. valná hromada ČLS

Česká lesnická společnost na Facebooku

Česká lesnická společnost má nově zřízenou svou stránku na Facebooku! Potvrzuje se tak, že přestože je ČLS tradiční konzervativní organizace, nejsou jí cizí ani moderní technologie. Kdo již Facebook využíváte, navštivte: http://www.facebook.com/ceskalesnickaspolecnost a budeme rádi, pokud nám dáte svůj Like! :o) 

 

Na naši FB stránku budeme průběžně dávat aktuální informace a odlehčené postřehy a uvítáme, když i účastníci našich akcí budou přidávat své komentáře, případně i fotografie!

Tisková zpráva „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“

Petiční výbor petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“ vydává následující tiskovou zprávu:

V pátek dne 13.7.2012 v 11,00 hod. bude v Poslanecké sněmovně za účasti poslanců a zástupců medií předána do rukou místopředsedkyně Petičního výboru Parlamentu ČR Haně Orgoníkové petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“.

Číst dál: Tisková zpráva „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno