Česká lesnická společnost na Facebooku

Česká lesnická společnost má nově zřízenou svou stránku na Facebooku! Potvrzuje se tak, že přestože je ČLS tradiční konzervativní organizace, nejsou jí cizí ani moderní technologie. Kdo již Facebook využíváte, navštivte: http://www.facebook.com/ceskalesnickaspolecnost a budeme rádi, pokud nám dáte svůj Like! :o) 

 

Na naši FB stránku budeme průběžně dávat aktuální informace a odlehčené postřehy a uvítáme, když i účastníci našich akcí budou přidávat své komentáře, případně i fotografie!

Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Konference u příležitosti nedožitých devadesátin pana ing. Karla Plívy

Ve dnech 11. a 12. září 2012 se v Čečkovicích u Blanska sešlo více než 100 odborníků, které zajímá vývoj jedné ze základních lesnických disciplín. Disciplíny, která podle toho jak se zpracuje, resp. uplatní v praxi, rozhoduje o produkci a tudíž o budoucí ekonomice příslušného majetku, ale i o celkovém stavu porostu, resp. biotopu. Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Konference byla pořádána pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, byla akreditována u Ministerstva vnitra ČR jako program pro průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy a ÚZEI ji zařadilo mezi akce pro celoživotní vzdělávání poradců v lesnictví. Konferenci dále finančně podpořily PEFC Česká republika, Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, Sokolovská uhelná a Jihomoravský kraj. Mediálním partnerem celého letošního typologického projektu bylo vydavatelství Lesnická práce s.r.o.

Číst dál: Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Evropské profesní karty inženýra

ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. Více nawww.engineering-card.cz.

Česká lesnická společnost je členem ČSVTS.

Východisko z krize lesnického oboru

Tisková zpráva. Praha, 4. 12. 2012. Dne 30. 9. 2012 se v Humpolci sešlo téměř šedesát zástupců krajů, obcí, lesnického provozu, odborných lesnických škol, správců a vlastníků lesů, aby diskutovali o aktuálních otázkách týkajících se vztahu lesnictví a venkova. Byly představeny odborné příspěvky ve čtyřech blocích: Význam lesů pro města a obce, Vztah lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, Lesnictví a rozvoj venkova, Podpora lesnictví a to z úst představitelů akademické sféry, vedoucích představitelů zainteresovaných asociací, sdružení a nadací i praktiků z provozu, kterých se diskutované problémy životně dotýkají.

Číst dál: Východisko z krize lesnického oboru

Tisková zpráva RV ČLS ke Křivoklátsku

Tisková zpráva Republikového výboru České lesnické společnosti, o. s. k předpokládanému záměru MZe a MŽP na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko předneseného dne 11. 3. 2013 na Křivoklátu

[Praha. 20. 3. 2013.] Česká lesnická společnost spoluzakládala s vlastníky lesů na Křivoklátsku, pod záštitou tehdejšího ministra zemědělství Jakuba Šebesty, v roce 2010 Lesnický park Křivoklátsko, který měl dokázat, že ochrana přírody a přírodního prostředí, kterého je les nejvýznačnějším fenoménem, lze provádět i odzdola (myšleno zájmem a snahou vlastníků lesních pozemků), kdy při samotném zakládacím aktu bylo slovy pana ministra řečeno: „přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné oblasti lze chránit bez zpřísňování speciálního režimu ochrany přírody, při zachování a rozvoji všestranného využívání daného území a bez dalších nároků na výdaje ze státního rozpočtu“ uvedl v květnu 2010 ministr Šebesta.

Číst dál: Tisková zpráva RV ČLS ke Křivoklátsku

ČLS na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně

Dne 22. 1. se Ing. Mikuláš Říha (předseda Revizní komise RV ČLS)  a Ing. Miroslav Pecha (předseda Základní pobočky ČLS Křivoklát a zástupce ČLS v Lesnickém parku Křivoklátsko) aktivně  účastnili veřejného slyšení k Petici proti vzniku NP Křivoklátsko, které v prostorách Poslanecké sněmovny (PS) zorganizoval Petiční výbor PS.

Číst dál: ČLS na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno