XXIX. valná hromada České lesnické společnosti

Dne 20. 4. 2018 se na Novotného lávce v Praze uskutečnila XXIX. valná hromada České lesnické společnosti, z. s. Kromě zástupců jednotlivých pobočných spolků, kteří dohromady disponovali úctyhodnými 87 % hlasovacích práv, se valné hromady zúčastnila řada významných lesnických osobností, včetně náměstka MZe Patrika Mlynáře, ředitele ÚHÚL Jaromíra Vašíčka, náměstka VLS Libora Strakoše, předsedy ČKOLH Jiřího Pohana, emeritního předsedy ČLS Štěpána Kaliny a dalších významných hostů.

V úvodu po schválení předsednictva, návrhové a mandátové komise a navrženého programu valná hromada uctila minutou ticha památku váženou dlouholetou předsedkyni revizní komise ČLS, jenž nás bohužel v průběhu minulého roku navždy opustila. Jako první z hostů vystoupil Patrik Mlynář, který poděkoval za spolupráci s ČLS a svůj příspěvek věnoval aktuální problematice lesnictví. Na závěr zdůraznil, že je důležité, aby lesnictvo vystupovalo na venek jednotně. 

Číst dál: XXIX. valná hromada České lesnické společnosti

Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Česká lesnická společnost děkujeme všem zúčastněným. K posouzení fotografií byla sestavena odborná komise. Přesto bylo nutné nechat snímky zhodnotit profesionálními fotografy. Absolutní vítěz fotosoutěže je se svým záběrem Zdeněk Adler, který se stává nejlepším fotografem ČLS za rok 2017. Věříme, že vítězný snímek vyzařuje symboliku lesnického cechu, kterému snad i do budoucna bude slunce svítit na lepší časy...

Druhá místa ve svých kategoriích obsadili:                       Třetí místa ve svých kategoriích obsadili:

Barbora Pokorná (do 25 let)                                              Tereza Marksová (do 25 let)

Josef Kalenský (nad 25 let)                                               Jana Mašterová (nad 25 let)

Číst dál: Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

Dne 17. dubna se v prostorách Výzkumné stanice Truba, na půdě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, uskutečnil seminář ČLS věnovaný problematice introdukovaných dřevin. Na akci se z odborného hlediska podíleli členové p.s. při FLD. Zazněly příspěvky věnované výskytu a rozsahu pěstování hlavních introdukovaných dřevin v České republice (Ing. Beran – VÚLHM), významu douglasky tisolisté v ČR (prof. Podrázský – Katedra pěstování lesů FLD ČTZ v Praze), osudu smrku pichlavého a jeho využití v prosadbách (Ing. Kacálek – VÚLHM VS Opočno), vyhodnocení experimentů s jedlí obrovskou (Ing. Fulín – VÚLHM), pěstování dubu červeného (Ing. Miltner), ořešáku černého (prof. Podrázský) a konečně kvalitě dřevní hmoty vybraných introdukovaných dřevin (doc. Zeidler – FLD ČZU v Praze). Účastníci, kteří se sešli v počtu ca 40, se o danou problematiku živě zajímali, pozornost vzbudila zejména problematika kvality dřeva ořešáku a střemchy pozdní. Ta je na jedné straně velmi problematickou invazivní dřevinou, na druhé straně je však její dříví velmi vysoce hodnoceno a lesnický výzkum by jí měl věnovat daleko větší pozornost z obou hledisek. Jako další velmi perspektivní druhy byly diskutovány douglaska a dub červený, větší pozornost by měla být věnována i akátu.

Číst dál: Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví