Seminář

Dnem 3. 3. 2013 nabylo účinnosti nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, tzv. EU Timber Regulation (EUTR). Od tohoto dne mají tzv. hospodářské subjekty povinnost vést systém náležité péče.

Na tomto školení budou účastníci informováni o všech právních předpisech ve vzájemných souvislostech a jejich dopadech na „povinné subjekty“. Budou též představeny zkušenosti z již proběhlých kontrol.

Související dokumenty:

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 07.12.2015 9:00
Datum ukončení akce 07.12.2015 14:30
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 45
Počet volných míst 5

Dnem 3. 3. 2013 nabylo účinnosti nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, tzv. EU Timber Regulation (EUTR). Od tohoto dne mají tzv. hospodářské subjekty povinnost vést systém náležité péče.

Na tomto školení budou účastníci informováni o všech právních předpisech ve vzájemných souvislostech a jejich dopadech na „povinné subjekty“. Budou též představeny zkušenosti z již proběhlých kontrol.

Související dokumenty:

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 27.11.2015 9:30
Datum ukončení akce 27.11.2015 15:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 47
Počet volných míst 3

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. V roce 2005 byly uveřejněny výsledky prvního kola NIL, díky tomu, že se jednalo o první kolo, bylo možné vyhodnotit pouze stav. Nyní, po deseti letech, přináší Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem výstupy z druhého kola NIL, které proběhlo v letech 2011 až 2014. Díky opakovanému šetření je tak možné podat spolehlivou a nezávislou informaci jak o stavu, tak vývoji lesů v České republice.​

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 10.11.2015 9:00
Datum ukončení akce 10.11.2015 16:00
Kapacita sálu 115
Počet již přihlášených 95
Počet volných míst 20
Vložné 484,00

Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesního semenářství a školkařství. První blok se zabývá lesním semenářstvím v České republice, a to od jeho historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jeho budoucí vývoje a podoby. Příspěvky jsou řazeny od problematiky uznávání zdrojů reprodukčního materiálu, přes jeho získávání, zpracovávání, uchovávání a testování. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucnosti lesního školkařství v České republice. Tematicky se příspěvky věnují aktuální provozní problematice lesního školkařství.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 15.10.2015 8:00
Datum ukončení akce 15.10.2015 15:30
Uzávěrka přihlášek 14.10.2015 0:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 82
Počet volných míst 18
Vložné 907,50Kč

Problematika ovlivňování vodního režimu krajiny člověkem není nová. Na území Čech, Moravy a Slezska se řeší na vysoké technické a odborné úrovni již od 19. století. Zpočátku dominovala snaha o eliminaci škod způsobených vodou a erozí z hlediska hospodářského. Dnes již jsou dostupné postupy, které kloubí hospodářské a environmentální požadavky tak, aby byly maximalizovány požadované efekty. Několik konkrétních příkladů lze najít také na území LS Železná Ruda a LS Klatovy.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 03.09.2015 8:30
Datum ukončení akce 03.09.2015 16:15
Kapacita sálu 45
Počet již přihlášených 26
Počet volných míst 19
Vložné 726,00

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno