Seminář

Soustava Natura 2000 vychází ze směrnice o  stanovištích a ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků, které jsou v právu EU od roku 1992.  Představuje největší soustavu chráněných území  na světe co do počtu lokalit. V reálném životě představuje v mnoha ohledech zásah nebo potřebu změny v přístupu obhospodařování pozemků, včetně těch lesních. Vlastníci lesů a jejich odborní lesní hospodáři se se soustavou Natura 2000 stále seznamují. Připravovaný seminář by měl představit nejen základní rysy soustavy a problematiky s tím související, ale také zkušenosti z řad jak kompetentních orgánů ochrany přírody tak vlastníků lesa.

Prohlédněte si podrobný program semináře a neváhejte s přihlášením. V případě problémů s on-line přihlašováním, použijte přihlášku v MS Word. Členové ČLS použijte slevový kód: CLS.

Je nám líto, ale kapacita sálu pro tuto akci je již naplněna. Uvažujeme, že pro velký zájem seminář zopakujeme na podzim. Můžete vložit své údaje na tzv. waiting list a budete mezi prvními, koho budeme osobním mailem informovat o termínu a místu konání dalšího semináře na toto téma. 

 

Datum zahájení akce 17.03.2016 8:30
Datum ukončení akce 17.03.2016 16:00
Kapacita sálu 55
Počet již přihlášených 56
Počet volných míst -1
Vložné 907,50

Zvěř představuje dlouhodobě jednoho z nejvýznamnějších biotických škůdců v našich lesích. I přes permanentní deklarace o nutnosti radikálního řešení se situace nemění, ba naopak v některých prvcích se i zhoršuje. Snižování stavů se dlouhodobě nedaří, i když v některých letech byl patrný zřetelný nárůst. Aplikace chemické, příp. mechanické obrany cenných dřevin je nákladná a stejně situaci zcela neřeší. Pořádaný seminář má za účel komplexně zhodnotit situaci v ochraně lesa s cílem eliminovat škody zvěří. Proto bude zpracován dlouhodobý vývoj stavu zvěře a možnosti změn do budoucnosti. Zásadním problémem v tomto případě je platná legislativa, která si nutně vyžaduje změny, které by umožnily lépe reagovat na potřebu regulace početních stavů zvěře. Škody zvěří jsou však ovlivňovány i dalšími faktory, jako je např. zdravotní stav zvěře, správná výživa (úživnost honitby, přikrmování apod.) nebo pěstební opatření při výchově lesních porostů. Součástí semináře je i zhodnocení dané problematiky správci lesa (malými i velkými, protože zde se mohou názory různit) a orgány státní správy, které sehrávají významnou roli při uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří. Chystaný seminář by tedy měl přinést souhrnnou informaci o problematice škod na lesních porostech způsobovaných zvěří a měl by nastínit možnosti komplexního řešení v blízké budoucnosti.

Seminář je určen pro pracovníky státní správy, myslivecké hospodáře, vlastníky lesa a další, které tato problematika zajímá.

Účastníci semináře mohou během přestávek či po ukončení akce volně shlédnout expozice NZM.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů) a u MV ČR jako program průběžného vzdělávání. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Stáhněte si podrobný program akce, případně přihlášku v MS Word. Přihlašovat se můžete také on-line. Platba v hotovosti na místě je možná.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 21.01.2016 8:30
Datum ukončení akce 21.01.2016 16:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 108
Vložné 1 076,90

Dnem 3. 3. 2013 nabylo účinnosti nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, tzv. EU Timber Regulation (EUTR). Od tohoto dne mají tzv. hospodářské subjekty povinnost vést systém náležité péče.

Na tomto školení budou účastníci informováni o všech právních předpisech ve vzájemných souvislostech a jejich dopadech na „povinné subjekty“. Budou též představeny zkušenosti z již proběhlých kontrol.

Související dokumenty:

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 07.12.2015 9:00
Datum ukončení akce 07.12.2015 14:30
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 45
Počet volných míst 5

Dnem 3. 3. 2013 nabylo účinnosti nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, tzv. EU Timber Regulation (EUTR). Od tohoto dne mají tzv. hospodářské subjekty povinnost vést systém náležité péče.

Na tomto školení budou účastníci informováni o všech právních předpisech ve vzájemných souvislostech a jejich dopadech na „povinné subjekty“. Budou též představeny zkušenosti z již proběhlých kontrol.

Související dokumenty:

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 27.11.2015 9:30
Datum ukončení akce 27.11.2015 15:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 47
Počet volných míst 3

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. V roce 2005 byly uveřejněny výsledky prvního kola NIL, díky tomu, že se jednalo o první kolo, bylo možné vyhodnotit pouze stav. Nyní, po deseti letech, přináší Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem výstupy z druhého kola NIL, které proběhlo v letech 2011 až 2014. Díky opakovanému šetření je tak možné podat spolehlivou a nezávislou informaci jak o stavu, tak vývoji lesů v České republice.​

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 10.11.2015 9:00
Datum ukončení akce 10.11.2015 16:00
Kapacita sálu 115
Počet již přihlášených 95
Počet volných míst 20
Vložné 484,00

Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesního semenářství a školkařství. První blok se zabývá lesním semenářstvím v České republice, a to od jeho historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jeho budoucí vývoje a podoby. Příspěvky jsou řazeny od problematiky uznávání zdrojů reprodukčního materiálu, přes jeho získávání, zpracovávání, uchovávání a testování. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucnosti lesního školkařství v České republice. Tematicky se příspěvky věnují aktuální provozní problematice lesního školkařství.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 15.10.2015 8:00
Datum ukončení akce 15.10.2015 15:30
Uzávěrka přihlášek 14.10.2015 0:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 82
Počet volných míst 18
Vložné 907,50Kč

Problematika ovlivňování vodního režimu krajiny člověkem není nová. Na území Čech, Moravy a Slezska se řeší na vysoké technické a odborné úrovni již od 19. století. Zpočátku dominovala snaha o eliminaci škod způsobených vodou a erozí z hlediska hospodářského. Dnes již jsou dostupné postupy, které kloubí hospodářské a environmentální požadavky tak, aby byly maximalizovány požadované efekty. Několik konkrétních příkladů lze najít také na území LS Železná Ruda a LS Klatovy.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 03.09.2015 8:30
Datum ukončení akce 03.09.2015 16:15
Kapacita sálu 45
Počet již přihlášených 26
Počet volných míst 19
Vložné 726,00

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno