Vliv lesa a jeho struktury na hydrické funkce krajiny

Seminář je zaměřen na význam hydrické a vodohospodářské funkce lesů v kontextu probíhající klimatické změny.  S ohledem na význam lesů pro retenci vody v krajině bude diskutována role druhové skladby a způsobu hospodaření v lesích. Pozornost bude věnována opatřením posilujícím vodohospodářskou funkci lesů a celé krajiny. Pozornost bude také zaměřena na vyhodnocení současné periody sucha s ohledem na dlouhodobý trend a také na to, jak současné sucho ovlivňuje lesní porosty i vitalitu jednotlivých dřevin.  Představena bude i metodika ekonomického hodnocení hydrické funkce lesa. Součástí semináře bude i exkurze na objekty, kde se dlouhodobě sleduje hydrická funkce lesních porostů. 

Seminář je určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané aktuální problematice.  

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.

 

Členové ČLS uveďte do on-line přihlášky slevový kupón: CLS

 

 Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 

a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

 

Výsledek obrázku pro logo mze       Výsledek obrázku pro logo vls       Image result for LOGO VÚLHM

 Stáhněte si 

Informace o akci

Datum zahájení akce 19.09.2019 9:00
Datum ukončení akce 19.09.2019 16:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 47
Počet volných míst 3
Uzávěrka přihlášek 17.09.2019
Vložné 690,00
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
690,00 3
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2020    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno