Problematika hospodaření v lesích Orlických hor - Jan Parish - Správa Parishových lesů

Orlické hory představují pohoří s mnohými extrémy. Zásadní vliv měly v hluboké historii i v historii poměrně nedávné. Zásadní vliv na lesní ekosystémy tu měly imise, sníh, zvěř a nyní klimatické změny. Jak tyto porosty vypadají dnes a jaká je jejich budoucnost? Cílem semináře je přiblížit některé aspekty mající vliv na stabilitu lesních porostů i aktivní roli lesního hospodáře, který může svým jednáním stav lesních porostů a jejich budoucnost ovlivnit. Pomáhá nám v těchto aspektech EU prostřednictvím svých dotačních programů?

Krajinu tvoří přírodní prostředí a lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství, v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka. 

Jaké jsou aktuální poznatky vědy a výzkumu? Jaký vliv může sehrát člověk v aktivní ochraně lesa? Poučili jsme se z minulosti nebo se dopouštíme stále stejných chyb? Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.

Seminář je určen pro vlastníky a správce lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní správy, studenty, ekology, novináře a další, kteří se chtějí na toto pohoří podívat z pohledu lesníků.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Pořádáno za podpory:

Celostátní sítě pro venkov Ministerstva zemědělství

Výsledek obrázku pro celostátní sít pro venkov logo

 

Stáhněte si 

 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 06.09.2018 9:00
Datum ukončení akce 07.09.2018 14:30
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 46
Počet volných míst -6
Uzávěrka přihlášek 03.09.2018
Vložné 500,00
Místo konání
Hotel Zemská Brána
517 61 Bartošovice v Orlických horách 5
Hotel Zemská Brána
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
500,00
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno