Pěstování lesů v imisní oblasti Trutnovska u příležitosti 100 let od narození Jaromíra Nehyby

Podstatnou část své lesnické práce a života Jaromír Nehyba zasvětil pěstování imisemi ohrožených lesů na Trutnovsku. Intenzivně pracoval na vládním úkolu vyhlášeném v roce 1964 pro imisemi postiženou oblast Jestřebích hor. V úzké součinnosti s VÚLHM Opočno a Lesprojektem Hradec Králové byl i spolutvůrcem demonstračního objektu pro hospodaření v lesích postižených imisemi. Jednalo se zejména o 4 lokality vyčleněné v r. 1964 pro intenzivní nápravná opatření v rámci tzv. realizačního úkolu MZe, a to Žaltman, Bezděkov, Poříčský hřbet a Rokytnická závora. Byly to vesměs nejvíce imisemi zasažené lesní porosty (pásma ohrožení imisemi A a B) v krajině Trutnovska. Velký demonstrační objekt pak byl vyhlášen v roce 1972 na ploše 2 680 ha na hronovské části a 900 ha na broumovské části LZ. V rámci těchto demonstračních objektů, o jejichž zřízení se podstatnou měrou zasloužil, byly sledovány kontrolní provozní plochy, výzkumné plochy VÚLHM VS Opočno i další jeho zkusné plochy. V těchto demonstračních objektech bylo vyhodnocováno 16 druhů dřevin a 24 proveniencí smrku ztepilého. V celoživotní práci Jaromíra Nehyby na LZ Hronov a LZ Broumov se vzájemně prolíná bohatá pěstitelská a výzkumná praxe s taxací. Po odchodu do důchodu se též aktivně věnoval ochraně přírody pomocí návrhů přírodě blízkých způsobů obhospodařování lesních porostů, to zejména v PR Dubno a NPP Babiččino údolí. Důležitou součásti jeho života byla i myslivost, a zejména studium srnčí zvěře. Jedná se tedy o významnou lesnickou i ochranářskou osobnost druhé poloviny 20. století.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.

Členové ČLS a studenti použijte slevový kód "CLS".

 Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, ČLA Trutnov

 

Stáhněte si 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 24.05.2022 9:00
Datum ukončení akce 24.05.2022 14:30
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 31
Počet volných míst 9
Uzávěrka přihlášek 23.05.2022
Vložné 290,00
Místo konání
ČLA Trutnov
Lesnická 9, 541 11 Trutnov
ČLA Trutnov
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
290,00 9
Sdílej tuto akci

Jazykové verze webu

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2023    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno