Stav lesa 10 let po Kyrillu

V lednu roku 2007 se přehnal přes Evropu orkán Kyrill, který napáchal mnoho škod nejenom na majetku, ale i na lesních porostech. V oblasti Šumavy to byla největší větrná katastrofa za více než 100 let. V nárazech dosahoval vítr až 160 km/hod. Tomuto živlu nemohly odolat ani porosty, které byly těžebně rozpracovány tak, aby co nejvíce odolávaly převládajícímu směru větru. Nejvíce škod se soustředilo nad 1 000 m n. m. a to zejména v oblasti Knížecího stolce a Lysé. V těchto lokalitách byly převážně stejnověké lesní porosty nad 100 let se zastoupením čistého smrku. Vzhledem k věku se dá předpokládat, že vznikly po předchozí největší větrné a kůrovcové kalamitě století - okolo roku 1870.

Celkem padlo během orkánu Kyrill 680 tis. m3 dříví a vznikla redukovaná holinou cca 800 ha. Během roku 2007 byla kalamita zpracována, dříví dodáno odběratelům nebo vyvezeno mimo les, klest byl ze vniklých holin vyvezen a holiny připraveny k zalesnění. Díky rychlému zpracování dřevní hmoty nedošlo k znehodnocení dříví dlouhým skladováním a zamezilo se rozsáhlé kůrovcové kalamitě. Za asistence ÚHÚL České Budějovice a firmy Lesní projekty České Budějovice, a.s. byly zpracovány projekty na zalesnění, které respektovaly půdní a klimatické poměry. Byly vytvořeny zákresy do map s rozmístěním vhodných dřevin, umístěním oplocenek se zpevňujícími dřevinami a obnovou meliorační sítě. Cílem bylo zachování prostorového rozdělení lesa a obnovení lesa s nejvhodnější dřevinnou skladbou.

V následujících letech 2008 – 2009 byly v zákonné lhůtě zalesněny veškeré holiny, bylo vysázeno 4,2 mil. ks sazenic převážně dodané z lesních školek VLS. Z tohoto množství bylo 55 % smrku, 23 % buku, 7,5 % jedle a dalších 9 druhů dřevin. Celkem bylo z tohoto množství 42 % MZD.

V současné době přecházejí „kyrillovské„ kultury do fáze zajištěnosti a je čas zhodnotit jejich stav a shrnout zkušenosti místních lesníků se zdoláváním následků této živelné katastrofy.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (40 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Členové ČLS uveďte do on-line přihlášky slevový kupón: CLS

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství               a               Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

   Výsledek obrázku pro logo vls 

Stáhněte si

 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 19.10.2017 9:00
Datum ukončení akce 19.10.2017 16:00
Registration Start Date 01.09.2017
Kapacita sálu 70
Počet již přihlášených 49
Počet volných míst 21
Vložné 750,00
Místo konání
RZ Olšina
Boletice, Česká republika
RZ Olšina
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
750,00 21
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno