Nový pohled na cyklus kalamit v lesním hospodářství ČR

Všechny kalamity na území České republiky jsou spouštěny negativními událostmi, jako například větrnými bouřemi, suchem nebo antropogenními vlivy způsobenými lidskou činností. Významné kalamity posledních let se v lesnictví objevují přibližně v jedenáctiletém letém cyklu, přičemž frekvence disturbancí se stále zvyšuje. Všechny významné kalamity vznikají v souběhu několika negativních klimatických i společenských faktorů, které vytvářejí podmínky pro množení sekundárních škůdců. Tito škůdci se v příznivých podmínkách přemnožují a stávají se tak hlavním faktorem ohrožujícím stabilitu lesních porostů. Seminář přinese unikátní pohled na cyklické opakování významných kalamit posledních let. Na odborné akci bude zmíněn negativní vliv sucha na lesní porosty, imisní kalamita 80. let minulého století, ale také bude popsán vliv kůrovců a dalších významných sekundárních škůdců, kteří způsobují velké cyklické kalamity. Cílem semináře je tak ukázat nový pohled na opakování cyklických kalamit z hlediska přírodních podmínek, které jsou ovlivňovány globální klimatickou změnou a slunečními cykly. 

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.

Členové ČLS a studenti použijte slevový kód "CLS".

 Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze

Stáhněte si 

Informace o akci

Datum zahájení akce 05.05.2022 9:00
Datum ukončení akce 05.05.2022 14:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 27
Počet volných míst 23
Uzávěrka přihlášek 03.05.2022
Vložné 650,00
Místo konání
Dům techniky Pardubice
nám. Republiky 2686
Dům techniky Pardubice
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
650,00 23
Sdílej tuto akci

Jazykové verze webu

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno