Možnosti eliminace škod zvěří na lesních porostech

Česká lesnická společnost, z. s.

a

Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství

 České akademie zemědělských věd

a

Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního

 hospodářství a myslivosti, v. v. i.

 

Vás srdečně zvou na odborný seminář:

 

Možnosti eliminace škod zvěří
na lesních porostech

 

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství a
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,

 ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem

 


Zvěř představuje dlouhodobě jednoho z nejvýznamnějších biotických škůdců v našich lesích. I přes permanentní deklarace o nutnosti radikálního řešení se situace nemění, ba naopak v některých prvcích se i zhoršuje. Snižování stavů se dlouhodobě nedaří, i když v některých letech byl patrný zřetelný nárůst. Aplikace chemické, příp. mechanické obrany cenných dřevin je nákladná a stejně situaci zcela neřeší. Pořádaný seminář má za účel komplexně zhodnotit situaci v ochraně lesa s cílem eliminovat škody zvěří. Proto bude zpracován dlouhodobý vývoj stavu zvěře a možnosti změn do budoucnosti. Zásadním problémem v tomto případě je platná legislativa, která si nutně vyžaduje změny, které by umožnily lépe reagovat na potřebu regulace početních stavů zvěře. Škody zvěří jsou však ovlivňovány i dalšími faktory, jako je např. zdravotní stav zvěře, správná výživa (úživnost honitby, přikrmování apod.) nebo pěstební opatření při výchově lesních porostů. Součástí semináře je i zhodnocení dané problematiky správci lesa (malými i velkými, protože zde se mohou názory různit) a orgány státní správy, které sehrávají významnou roli při uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří. Chystaný seminář by tedy měl přinést souhrnnou informaci o problematice škod na lesních porostech způsobovaných zvěří a měl by nastínit možnosti komplexního řešení v blízké budoucnosti.

Seminář je určen pro pracovníky státní správy, myslivecké hospodáře, vlastníky lesa a další, které tato problematika zajímá.

Účastníci semináře mohou během přestávek či po ukončení akce volně shlédnout expozice NZM.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Akce je akreditována u MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-26/2016. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Stáhněte si podrobný program akce, případně přihlášku v MS Word. Přihlašovat se můžete také on-line. Platba v hotovosti na místě je možná.

Informace o akci

Datum zahájení akce 21.01.2016 8:30
Datum ukončení akce 21.01.2016 16:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 108
Vložné 1 076,90
Místo konání
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha-Praha 7, Česká republika
Národní zemědělské muzeum
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
1 076,90
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno