Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů

V současné době se v důsledku probíhajících klimatických extrémů v plné míře naplňuje předpoklad, že praktický výkon pěstování lesů by měl respektovat rovněž princip managementu rizika. Toto riziko vyplývá především z naší neúplné znalosti dopadů změny klimatu na jednotlivé dřeviny a lesní ekosystémy. Dalším důležitým faktorem, který představuje významnou výzvu pro správce a vlastníky lesů, je rostoucí důraz na mimoprodukční funkce lesů. Cílem semináře, je prezentovat postupy pěstování a managementu lesů s podílem borovice lesní, které se na tyto nové souvislosti snaží reagovat.

Seminář je určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané aktuální problematice. 

Seminář je akreditován v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Na semináři budou prezentovány výsledky projektu NAZV QJ1520037 „Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky“.


Vstup zdarma

 Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství
při České technologické platformě pro zemědělství,

ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR,

 logo ZS CR 

 

Stáhněte si

 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 24.11.2017 9:00
Datum ukončení akce 24.11.2017 14:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 26
Počet volných míst 4
Uzávěrka přihlášek 21.11.2017
Místo konání
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko
Český svaz vědeckotechnických společností
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
4
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno