XX. Sněm lesníků - 25 let od transformace a založení LČR

Transformace lesního hospodářství v České republice probíhala zejména v první polovině devadesátých let velmi intenzivně jako součást procesů komplexní transformace České republiky na tržní ekonomiku. Správa státního lesního majetku přešla na nově zřízený státní podnik Lesy České republiky (LČR), a vlastní výkon lesního hospodaření postupně především na soukromé podnikatelské subjekty. V tomto roce uplynulo již 25 let od založení tohoto státního podniku Ministerstvem zemědělství dne 1.1.1992. Státní podnik LČR se stal největším správcem lesního majetku v ČR.

Záměrem slavnostního XX. Sněmu lesníků je shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního podniku LČR v kontextu dané doby, ale rovněž shrnout a posoudit dosavadní vývoj podniku od jeho založení až do současnosti. Dále je cílem sněmu posoudit perspektivy dalšího vývoje tohoto rozhodujícího specifického podniku v českém lesnictví včetně rolí, které by měl hrát v šířeji pojatém lesnickém sektoru ČR jak v hospodářství s hledisky ekonomickými, environmentálními a sociálními, tak ve sféře lesnické výchovy, vědy a výzkumu. Účelem jednání je také posoudit silné a slabé stránky podniku, rizika a příležitosti, s ohledem na měnící se společenské a přírodní podmínky včetně klimatické změny.

 

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Členové ČLS a zaměstnanci LČR uveďte do on-line přihlášky slevový kupón: CLS

 

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství               a               Lesů České republiky, p. s.

Výsledek obrázku pro mze logo   Výsledek obrázku pro lesy čr logo 

Stáhněte si

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 09.11.2017 9:00
Datum ukončení akce 09.11.2017 15:30
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 82
Počet volných míst 18
Uzávěrka přihlášek 07.11.2017
Vložné 400,00
Místo konání
Nové Adalbertinum
Velké nám. 22/32, 500 03 Hradec Králové, Česko
Nové Adalbertinum
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
400,00 18
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno