XX. Sněm lesníků - 25 let od transformace a založení LČR

Transformace lesního hospodářství v České republice probíhala zejména v první polovině devadesátých let velmi intenzivně jako součást procesů komplexní transformace České republiky na tržní ekonomiku. Správa státního lesního majetku přešla na nově zřízený státní podnik Lesy České republiky (LČR), a vlastní výkon lesního hospodaření postupně především na soukromé podnikatelské subjekty. V tomto roce uplynulo již 25 let od založení tohoto státního podniku Ministerstvem zemědělství dne 1.1.1992. Státní podnik LČR se stal největším správcem lesního majetku v ČR.

Záměrem slavnostního XX. Sněmu lesníků je shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního podniku LČR v kontextu dané doby, ale rovněž shrnout a posoudit dosavadní vývoj podniku od jeho založení až do současnosti. Dále je cílem sněmu posoudit perspektivy dalšího vývoje tohoto rozhodujícího specifického podniku v českém lesnictví včetně rolí, které by měl hrát v šířeji pojatém lesnickém sektoru ČR jak v hospodářství s hledisky ekonomickými, environmentálními a sociálními, tak ve sféře lesnické výchovy, vědy a výzkumu. Účelem jednání je také posoudit silné a slabé stránky podniku, rizika a příležitosti, s ohledem na měnící se společenské a přírodní podmínky včetně klimatické změny.

 

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Členové ČLS a zaměstnanci LČR uveďte do on-line přihlášky slevový kupón: CLS

 

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství               a               Lesů České republiky, p. s.

Výsledek obrázku pro mze logo   Výsledek obrázku pro lesy čr logo 

Stáhněte si

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 09.11.2017 9:00
Datum ukončení akce 09.11.2017 15:30
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 82
Počet volných míst 18
Uzávěrka přihlášek 07.11.2017
Vložné 400,00
Místo konání
Nové Adalbertinum
Velké nám. 22/32, 500 03 Hradec Králové, Česko
Nové Adalbertinum
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
400,00 18
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno