Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa

Dne 25. února se uskutečnil seminář zaměřený na budoucnost používání přípravků na ochranu rostlin (POR) v lesním hospodářství. Tato odborná akce byla pořádána netradičně online formou, jako první webinář České lesnické společnosti. Akce se pořádala za podpory Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Komisí ochrany lesa České akademie zemědělských věd a Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM). Webináře se zúčastnilo cca 70 účastníků a předneseno bylo 8 odborných příspěvků. Přednášející lze rozdělit do tří skupin: 1) zástupci organizací zabezpečujících povolování POR, 2) zástupci výrobců a dodavatelů POR a 3) zástupci výzkumu.

Cílem toho semináře bylo zvýšení povědomí o problémech s dostupností POR, které budeme muset v krátké době řešit, a to z různých úhlů pohledu. V ČR je pro použití v lesním hospodářství povoleno zhruba 300 POR. Avšak těch běžně používaných je pouze cca 20–30. Přestože lesy pokrývají přibližně jednu třetinu našeho území, spotřeba přípravků v přepočtu na použité účinné látky se dlouhodobě pohybuje kolem 0,5 % spotřeby v ČR. Dominantní jsou přitom repelenty a následně herbicidy. Zpřísňování kritérií pro posuzování použitelnosti jednotlivých účinných látek vede k tomu, že některé běžně používané přípravky nesplňují zpřísněná kritéria a jejich registrace je ukončena. Problémem je náhrada, která paradoxně vede ke zvýšené spotřebě a také k používání přípravků, jejichž ekotoxikologické vlastnosti bývají i horší než u přípravků s ukončenou možností použitelnosti. Bez POR se neobejdeme, a to zejména v současné kůrovcové kalamitě. Je třeba efektivně asanovat kůrovcové dříví, je nutné zajistit zalesnění rozsáhlých holin, kde může být klíčovým faktorem zabuřenění, a v neposlední řadě je nutné i zajistit kultury před intenzivním poškozováním zvěří.

Jako první přednášející vystoupil Ing. Pavel Minář, Ph.D. z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a účastníky seznámil s přístupem Evropské unie ke schvalování účinných látek POR. Na něj navázala Ing. Jana Ondráčková, ze stejného ústavu, která se zaměřila na podmínky pro tuzemské schvalování POR. Následně MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu informovala účastníky o hodnocení POR s ohledem na zdraví lidí. Ve druhé části semináře se výrobci a dodavatelé zaměřili na perspektivu používání některých běžně používaných POR v lesním hospodářství. Problematice repelentů v kontextu historického vývoje se zabývali zástupci tuzemských výrobců – TORA Spytihněv (Ing. M. Silný, J. Silná) a NeraAgro Neratovice (Ing. M. Maršík, J. Křten). S problematikou glyfosátových POR a potencionálního rizika jejich používání účastníky seznámil MVDr. Milan Malena z firmy Bayer. Ing. P. Dokulilová u (AGROCHEMA Družstvo) informovala účastníky o současných problémech s používáním rodenticidů určených k hubení hlodavců. Na závěr semináře se za VÚLHM k problematice budoucnosti asanace smrkového kůrovcového dříví vyjádřil doc. Ing. P. Zahradník, CSc., odborný garant semináře. Stručně zhodnotil všechny stávající metody, umožňující účinnou asanaci a nastínil potřebu povolení dalších insekticidů i metod individuální i hromadné asanace smrkového kůrovcového dříví.

Více z webináře ke shlédnuntí v naší fotogalerii.

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Zajištění kultur na kalamitních kůrovcových holinách
09.02.2023 9:00
Typ akce:  Seminář

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2023    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno