Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů

První letošní seminář pro odbornou veřejnost se zabýval velmi aktuálním tématem: Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Současná kůrovcová kalamita je největší v historii ČR, objem evidovaného kůrovcového dříví poprvé překonal objem nahodilé těžby způsobené abiotickými faktory a celkový objem nahodilé těžby se prakticky blíží objemu plánované těžby. V minulém roce se situace dramaticky zhoršila a ani v následujících letech nelze očekávat zlepšení, naopak prudký nárůst objemu napadeného dříví. Seminář se konal v úterý 5. 2. v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze. Na úvod téměř 80 účastníků přivítal ředitel Ing. Jiří Houdek a následně odborný garant Ing. doc. Petr Zahradník, CSc. z VÚLHM, v. v. i.

Cílem odborného semináře bylo informovat vlastníky a správce lesů o možnostech komplexního řešení kůrovcové kalamity na našem území. Informace se tedy týkaly jak možností asanace kůrovcového dříví, tak následného zalesňování kalamitních holin. Jak uvedl Ing. Jan Leugner, Ph.D., z VÚLHM, v. v. i., Opočno, obnova lesa na rozsáhlých kalamitních holinách je náročná a komplikovaná mnoha faktory, např. výraznou teplotní amplitudou, rychlým rozvojem buřeně, nevhodným vláhovým režimem, ale problematické je rovněž zajištění dostatku vhodného reprodukčního materiálu a personálu pro umělou obnovu. K problematice pěstování sadebního materiálu lesních dřevin se vyjádřil Ing. Petr Martinec ze Sdružení lesních školkařů ČR, který uvedl, že je potřeba především znát požadovaný sortiment dřevin, dostupnost proveniencí osiva a potřebných reprodukčních zdrojů, mít upřesněné požadavky od odběratelů sadebního materiálu lesních dřevin na preferované školkařské a pěstební technologie a na žádané morfologické parametry pro poptávaný sadební materiál lesních dřevin. Velmi potřebná je vzájemná a úzká spolupráce mezi vlastníky lesů s producenty sadebního materiálu. 

Problémům se zvěří, která v mladých, stejnověkých rozsáhlých komplexech nachází dostatek krytových možností se věnoval příspěvek Ing. Františka Havránka z VÚLHM, v. v. i. Ing. Marie Zahradníková se stejného ústavu se zabývala historií kůrovcových kalamit v ČR. Ekonomickou situaci vlastníků lesů v časech kůrovcové kalamity shrnul doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně, který uvedl, že kalamity přirozeného původu vždy budou vznikat a žádný lesopolitický nástroj nemůže kalamitám zabránit, ale může s nimi alespoň počítat. Proto by současná kůrovcová kalamita měla být lesnickou politikou chápána spíše jako výzva pro realizaci dlouhodobých principů. Více v naší fotogalerii.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno