Mezinárodní spolupráce ČLS v roce 2018

V současném globalizovaném světě je nezbytné udržovat zahraniční vazby, a proto Česká lesnická společnost zvala v průběhu roku 2018 na odborné semináře prestižní zahraniční řečníky. Praxe ukazuje, že tyto pohledy odborníků z okolních zemí jsou velkým přínosem a rozšiřováním odborných pohledů účastníků námi pořádaných akcí. Navíc se ČLS v letošním roce v rámci mezinárodní spolupráce zúčastnila několika významných lesnických událostí, sněmů, workshopů a konferencí.  Pojďme stručně shrnout tyto odborné akce.

Ve dnech 26.-27. května se ve spolupráci s ČLS Krkonošská, p.s. pořádal workshop do Polska, konkrétně do věhlasného Arboreta Wojstawice a následně na nadlešnictwie Syców, jež je charakteristické ekotypy borových a dubových lesů v tasach Rychtalskich a v údolí Barycz. Následující den účastníci navštívili Arboretum Syców - lešne s ukázkami generativního množení rostlin v laboratořích a následně na stanovištích, kde již péči o genofond provádějí více než 23 let. Arboretum i genetická banky patří Lasom Paňstwowym a jsou financovány z fondů státu. V arboretu se nachází více než 1500 druhů a variet dřevin, má vlastní laboratoře a také lesní školku. Cílem workshopu bylo seznámit se se způsoby množení dřevin, která pomáhá zachraňovat zvláště chráněné druhy, mnohdy již v přírodě se na přirozených stanovištích nevyskytujících.

ČLS v Polsku navázala ve dnech 28. - 29. května na konferenci, které pořádalo Polskie Towarzystwo Leśne na aktuální téma „Turistické využití horských lesů“. Z poboček vyslali své zástupce ČLS Hradec Králové, p.s. a ČLS Liberec, p.s. Konference se uskutečnila na lesní správě Nadleśnictwo Szklarska Poręba a Świeradów. Na konferenci vystoupili lektoři z Nadleśnictwa Szklarska Poręba, svého zástupce měl i Leśny Bank Genów Kostrzyca, Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Świeradów. Příspěvky se týkaly jak současného stavu, historie i vizí do budoucnosti, ale i problémů, které zvýšený turistický tlak na horské lesy přináší.

ČLS také spolupracuje s lesníky na Slovensku, a to formou přímé spolupráce s odborníky z TANAPu, pracovníky Národního lesnického centra Zvolen nebo formou aktivní výměny informací se Slovenskou lesnickou komorou a Slovenským poľovníckým zväzem. V letošním roce se zástupci ČLS LČR Hradec Králové, p.s. se zúčastnili odborného workshopu v termínu 13.-17. června na Trech Studničkách. Odborná exkurze byla zaměřena na ochranu vysokohorského lesa a mimoprodukční funkce lesa.

V rámci mezinárodní spolupráce se také ve dnech 27. až 30. září. ČLS opět zúčastnila Sněmu členů Unie evropských lesníků. Již XXI. Sněmu pořádaného v italské Calabrii se zúčastnilo více jak padesát delegátů ze 12 evropských zemí a Turecka. Za Českou republiku se jako jediná organizace zúčastnila ČLS, jako důležitý člen této významné evropské lesnické asociace. Letošním tématem konference bylo „Udržitelné lesnické hospodaření pro rozvoj ekosystémových služeb“.

Formou osobních vztahů a výjezdů je ČLS též propojena s lesníky v Německu, zejména s Geschäftsstelle des Deutschen Forstwirtschaftsrats. Ve dnech 10.–11. října  se uskutečnil workshop v Passau. Zde se sešli odpovědní pracovníci z úrovně jednotlivých zemských ministerstev a odborných organizací, kteří řeší problematiku hospodářské úpravy lesů a dalších doprovodných témat. Cílem jednání bylo informovat o nejnovějším vývoji v této oblasti a řešit problematiku další spolupráce na úrovni spolkových zemí. Důležitým aspektem byla také mezinárodní spolupráce s ČR a její další rozvoj v roce 2019. Zde se bude pokračovat v již navázané kooperaci a otevírá se možnost úzké spolupráce v oblasti zpřístupňovaní lesů a využívání inovativních technologií.

Na závěr roku, se ČLS účastnila dne 19.12. v Tatranské Lomnici mezinárodní konference 70. výročí založení Tatranského národního parku. Na této jubilejní konferenci, pořádanou Štátnými lesy TANAPu a pod záštitou ministryní Gabrielou Matečnou, vystoupil předseda ČLS Pavel Draštík s aktuálním příspěvkem "Kůrovcová kalamita v České republice. Dopady klimatické změny z pohledu České lesnické společnosti".

Budeme se těšit na další přínosnou mezinárodní spolupráci v roce 2019!

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno