Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů

Česká lesnická společnost uspořádala za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů dne 28. 6. 2018 akreditovaný seminář u MV a MZe Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů. Odborná akce za účasti více než 70 účastníků proběhla ve velké zasedací místnosti ministerstva zemědělství a byla plně v režii ÚHÚL, který je pověřen vyhotovením a správou dat OPRL.

Přítomné přivítal náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, základní informace k aktuální situaci procesu novelizace vyhlášky č.83/1996 Sb. přednesl za MZe z oddělení hospodářské úpravy lesů Václav Tomášek.  Poté již jednotliví specialisté  ÚHÚL představili postupně všechny odborné kapitoly OPRL 2 v nové předpokládané podobě. Ředitel pobočky ÚHÚL Brno Václav Zouhar lesnicko-typologického  klasifikačního systému a úpravu dřevinné skladby, Štěpán Křístek ochranu lesa a bezpečnost produkce, Robert Hruban funkce lesů a Roman Bystrický problematiku zpřístupnění lesů. Novou podobu rámcových směrnic hospodaření, jednotlivé očekávané  výstupy OPRL 2 a samotný smysl ORPL přednesl postupně vedoucí oddělení ORPL ÚHÚL Vratislav Mansfeld. Seminářem provedl a s časovým harmonogramem prací vystoupil náměstek ředitele ÚHÚL Jaroslav Kubišta.

Oblastní plány rozvoje lesů jsou dle § 23 lesního zákona metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. Za 20 let platnosti vyhlášky č. 83 a aplikace OPRL  došlo k mnoha změnám, které se logicky musí odrazit v nové podobě jak vyhlášky, tak oblastních plánů rozvoje lesů. Seminář doufejme pomohl zorientovat se v širokém spektru informací a výstupů, které bude nové OPRL  nejen lesnické veřejnosti poskytovat.  

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno