Ořešák černý – dřevina roku 2017

Lesy ČR a venkovní pochůzka v rámci semináře

Státní podnik Lesy ČR pro letošní rok 2017 zvolil dřevinu ořešák černý (Juglans nigra L.). ČLS tradičně pořádala v této souvislosti seminář spojený s venkovní pochůzkou věnovaný této nedoceňované dřevině. Prohlédněte si fotografie z odborné akce, která proběhla 29. srpna 2017 v Kunovicích a na území LS Strážnice. Po úvodním přivítání Ing. Miroslavem Sloupem předsedou OS ČLS Biologické byl zahájen tradiční dopolední blok přednášek.

Ing. Lenka Lehnerová Ph.D. z ÚHÚL seznámila účastníky, především z řad Lesů ČR, s původním areálem rozšíření ve východní části USA a se zastoupení nejen ořešáku černého, ale i královského (Juglans regia L.) v České republice. Následovaly zajímavé přednášky zástupců VÚLHM a Lesů ČR, konkrétně se zkušenostmi z pěstování ořešáku na LS Strážnice a LZ Židlochovice.

Velice pestrým odpoledním programem provázela Mgr. Marie Benedíková, která v terénu názornou ukázkou navázala na svůj příspěvek zabývající hodnocení provenienčních ploch ořešáku. Pro založení těchto ploch na LS Strážnice a LS Prostějov byla využita potomstva z celkem 19 moravských a 4 amerických lokalit. Ořešák v mládí poměrně rychle odrůstá, cože potvrzují některé průměrné výšky proveniencí dosahující 6 metrů již v 8 letech. Poté následovalo představení LS Strážnice, revíru Luh s pěti ukázkami v porostech. Toho se poutavě ujal lesní správce Ing. Tomáš Crhonek. Nechyběla ani ukázka síje ořešáku doplněná o výsadbu dubu a lípy nebo porostu ořešáku přesahující výšku 35 metrů se zásobou téměř 550 m3.

Na závěr lze dodat, že ořešák černý je pěstován v lesních porostech na území České republiky relativně vzácně a pouze v lužních lesích jižní Moravy. Přitom díky dobré tvárnosti kmene a rychlému růstu skýtá značný potenciál v podobě velmi ceněné dřevní hmoty. Jeho význam také nabývá s probíhající změnou klimatických podmínek. V budoucnosti by si tedy ořešák zasloužil větší pozornosti a využití, zejména pak v lužních oblastech.

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno