Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa

Lesy České republiky a rekreační lesy

Dne 22.6.2017 se konal seminář České lesnické společnosti na velmi živé téma „Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice“. Jde o problematiku, která se velmi rychle vyvíjí a dotýká se stále většího počtu subjektů v odvětví LH u nás. Seminář byl podporován Ministerstvem zemědělství a Vojenskými lesy a statky, s.p. Na organizaci semináře se podílely Lesy České republiky, s.p., v jejichž prostorách seminář proběhl, a Městské lesy Hradec Králové a.s., na jejichž území se konala odpolední venkovní pochůzka.

V dopolední části semináře se téměř 40 účastníků seznámilo z teoretického i praktického hlediska s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, se širokou a složitou problematikou zajišťování rekreačních služeb lesa pro veřejnost ve stávajících kulturně-historických, sociálně-ekonomických, politických a právních podmínkách České republiky. Jednalo se rovněž o praktických provozních a právních zkušenostech s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích daných forem vlastnictví v ČR, a o možnostech úhrad za poskytované služby polyfunkčního lesnictví.

Na semináři byla uvedena rovněž situace a množství konkrétních příkladů poskytování rekreačních služeb vlastníky lesa v zahraničí v rámci Evropy. Na závěr dopoledního jednání se účastníci seznámili s úrovní a hodnocením sociálně-ekonomické významnosti komplexu funkcí (služeb) lesa jako ekosystému na území Městských lesů Hradec Králové a.s. Podrobněji byla uvedena problematika rekreační funkce lesa na daném území a poskytovaných rekreačních služeb, včetně charakteristik návštěvnosti, problematiky vybavenosti území a střetů zájmů. 

V odpolední části se účastníci v rámci venkovní pochůzky detailně seznámili s přírodně porostním stavem daného území, se vztahy mezi produkčními a dalšími funkcemi lesa na jedné straně a rekreačními funkcemi na druhé straně, s technickým vybavením území včetně lesních komunikací a staveb souvisejících s rekreačními službami, s organizační problematikou, ale i se vznikajícími střety zájmů a způsoby jejich tlumení a řešení. Pracovníci Městských lesů poskytli účastníkům v daném směru řadu cenných dlouhodobě získávaných praktických informací a zkušeností spojených se správou lesního majetku velmi intenzivně využívaného pro rekreaci.

Závěrem je třeba říci, že seminář splnil cíle, které si kladl jak v teoretické, tak praktické části, a poskytl účastníkům důležité informace a příklady aktivního přístupu k úspěšnému řešení problematiky rekreačních lesnických služeb v rekreačně exponovaných územích v daných přírodních a společenských podmínkách.  

Fotky ze semináře spojeného s venkovní pochůzkou ke shlédnutí zde.

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno