Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Globální klimatická změny významně postihuje i lesy v České republice. Projevují se mimo jiné větší četností různých extrémních situací (orkány, abnormální teploty, přívalové srážky, dlouhá období sucha apod.). Právě dlouhodobé sucho je faktorem, který má na lesy v ČR významný negativní dopad. Projevuje se sníženou ujímavostí ve výsadbách, sníženou vitalitou porostů a následnou aktivizací biotických škodlivých činitelů a tím celkovým zhoršením zdravotního stavu lesních porostů. Nezanedbatelné jsou i ekonomické dopady (snížení přírůstu, změny kvality dřeva, zvýšené náklady na těžební a pěstební činnost, až po rozvrácení trhu s dřívím a nestability v prodeji dříví a cenové dříví atd.). Obdobné extrémní situace se vyskytovaly i v minulosti, avšak nikdy neměly tak dlouhodobý charakter. Současný charakter poškození lesních porostů má i výrazný regionální rámec, kdy nejvíce jsou postiženy smrkové porosty střední a severní Moravy a Slezska, ale více či méně se projevují tyto negativní dopady i u dalších dřevin a patrné je i rozšiřování do dalších oblastí České republiky.

Seminář je určen pro vlastníky a nájemce soukromých, obecních i státních lesů, jejich zaměstnance a pro zaměstnance organizací tyto lesy obhospodařující nebo zabezpečující lesnické činnosti v nich, ale také pro pracovníky státní správy lesů.

Účastníci semináře mohou během přestávek či po ukončení akce volně shlédnout expozice NZM.

 

Probíhá akreditace semináře u MV ČR.  Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Členové ČLS použijte slevový kód: CLS

 

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství,
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem

    

 Výsledek obrázku pro logo nzm praha

Stáhněte si

Informace o akci

Datum zahájení akce 01.03.2018 9:00
Datum ukončení akce 01.03.2018 15:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 46
Počet volných míst 4
Uzávěrka přihlášek 28.02.2018
Vložné 790,00
Místo konání
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha-Praha 7, Česká republika
Národní zemědělské muzeum
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
790,00 4
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno