Vliv hospodaření v krajině na populace drobné zvěře

Současná zemědělská krajina je charakteristická nízkou biodiverzitou, omezeným výčtem pěstovaných zemědělských plodin a prakticky absentujícím zastoupením nezemědělské vegetace. Na většině území zároveň chybí krajinotvorné prvky včetně křovinných pásů, stromořadí, větrolamů či remízů. Negativní dopady na volně žijící živočichy má také intenzifikace zemědělského hospodaření, a to zejména agrotechnické operace v období sklizně pícnin a předseťové přípravy v jarních měsících, kdy se v krajině již vyskytují mláďata drobné zvěře. Záměrem semináře je na základě výzkumu definovat negativní vlivy zemědělského hospodaření na populace drobné zvěře a prezentovat možná řešení úprav krajiny s cílem podpory biodiverzity celého agroekosystému. Na dopolední přednáškový blok naváže venkovní exkurze.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-13/2022.

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

 

Stáhněte si:

Informace o akci

Datum zahájení akce 22.06.2023 9:45
Datum ukončení akce 22.06.2023 14:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 26
Počet volných míst 4
Uzávěrka přihlášek 21.06.2023 12:00
Vložné 700,00
Místo konání
Obecní úřad Ratenice
Ratenice 67
Obecní úřad Ratenice
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
700,00 4
Sdílej tuto akci

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno