Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice

Lesy v České republice jsou pro své různorodé funkce stále intenzivněji využívány společností. Veřejný význam polyfunkčního charakteru lesů narůstá a tato skutečnost klade zvýšené nároky na polyfunkční lesní hospodářství – polyfunkční lesnictví, od kterého společnost požaduje aktivní zabezpečování a poskytování funkcí lesa.

Ve svém důsledku však nejde pouze o zajišťování nebo udržování funkcí lesa poskytovaných pasivně vlastním lesním ekosystémem v rámci tzv. „teorie úplavu“ bez aktivní činnosti polyfunkčního lesnictví. Naopak, jedná se především o aktivní zajišťování a uspokojování požadavků a potřeb společnosti, veřejnosti, na služby dnes už výrazně polyfunkčního lesnictví v ČR. Z řady „pasivních“ funkcí lesa a „aktivních služeb“ polyfunkčního lesnictví se jedná aktuálně nejvíce zřejmě o rozvoj funkcí a služeb zdravotně-hygienických, v konkrétnějším slova smyslu rekreačních. Lesnická politika, stejně jako i právní prostředí, zatím dostatečně nezachycují tento poměrně rychlý vývoj. Přesto je nutno se na něj v praktické rovině připravovat a reagovat.
 
Seminář je zaměřen na současný stav, vývoj a perspektivy poskytování rekreačních služeb vlastníky a správci lesních majetků v rámci České republiky, a na možnosti a perspektivy hrazení těchto služeb poskytovaných aktivní činností polyfunkčního lesnictví s příslušnými náklady, ať již přímými či režijními. Cílem semináře je seznámit se s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, prodiskutovat dosavadní praktické provozní a právní zkušenosti s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích různých forem vlastnictví v ČR, a možnosti adekvátních úhrad za poskytované služby polyfunkčního lesnictví.

 Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat venkovní pochůzka.

Seminář je určen pro správce a vlastníky lesů, zástupci veřejné správy, podnikatele v lesním hospodářství, pracovníky lesnického provozu, odborní lesní hospodáře a další, kteří se o tutu aktuální problematiku zajímají.

 Akce bude akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Členové ČLS použijte slevový kód "CLS".

 

Pořádáno za podpory

 

Ministerstva zemědělství                          Lesů ČR                   Vojenských lesů a statků ČR

Výsledek obrázku pro mze logoVýsledek obrázku pro lesy čr    Výsledek obrázku pro vls logo vojenské lesy

 

 Stáhněte si

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 22.06.2017 8:30
Datum ukončení akce 22.06.2017 15:30
Registration Start Date 01.06.2017
Kapacita sálu 60
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 28
Uzávěrka přihlášek 21.06.2017
Vložné 590,00
Místo konání
LČR Hradec Králové
Lesní, Hradec Králové, Česká republika
LČR Hradec Králové
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
590,00 28
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno