Moderní přístupy ke škodám zvěří na lesních porostech

        Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí      Výsledek obrázku pro program rozvoje venkova logo

Škody zvěří na lesních porostech představují stálý problém v České republice. Dlouhodobě neuspokojivý stav prokazují opakovaná šetření Národní inventarizace lesů i Inventarizace škod zvěří. Naléhavost řešení umocňuje nezbytná potřeba změnit druhové složení lesů v reakci na probíhající změny klimatu i nastupující kolaps lesních porostů na rozsáhlých územích. Vlivem kalamit vznikají rozlehlé kalamitní plochy a na nic budou vznikat následně obrovské plochy mladých lesních porostů. Problematika škod zvěří na lesních porostech ještě více stoupne na významnosti a může se stát jedním z výrazných limitujících faktorů ovlivňující zdravotní stav lesních porostů. Jaké jsou zkušenosti v oblasti práva se škodami zvěří na lesních porostech, jaký je trend a vývoj právní praxe orgánů, které ve věcech rozhodují? Jakým způsobem nám mohou pomoci nové poznatky, vědy a výzkumu a jak je možné je v praxi využít? Seminář si klade za cíl přiblížit některé aspekty mající vliv na stabilitu lesních porostů i aktivní roli lesního hospodáře, který může svým jednáním stav lesních porostů a jejich budoucnost ovlivnit.

Partner projektu

Výsledek obrázku pro logo čkolh

Přihlašování na odbornou akci zde

Stáhněte si 

Informace o akci

Datum zahájení akce 04.10.2018 9:00
Datum ukončení akce 04.10.2018 16:30
Kapacita sálu 20
Počet již přihlášených 20
Počet volných míst 0
Uzávěrka přihlášek 03.10.2018
Vložné 400,00
Místo konání Zámeček Hodonín
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
400,00
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno