Brdy vojenské – změna využívání rozsáhlého území

Přírodní lesní oblast Brdská pahorkatina tvoří rozsáhlý lesnatý komplex ve vnitrozemí Čech, jihozápadně od Prahy.  Vrcholky zaoblených kopců převyšují o 300 až 500 m okolní krajinu – nejvyšší vrchy mají přes 800 m n. m (Tok 865 m n. m, Praha 863 m n. m, Třemšín 827 m n. m). Od roku 1926 do r. 2015 byla větší část Brd součástí vojenského újezdu, který na desítky let uzavřel oblast pro většinu odborné a laické veřejnosti. Největším vlastníkem daného území je stát (v jižní části církev). Z lesnického hlediska na státním majetku i nadále hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Po celou dobu, kdy území bylo součástí vojenského újezdu, byly hospodaření ovlivněno potřebou výcviku vojsk. Pozůstatkem této doby jsou například dopadové plochy vzniklé a udržované činností vojsk (včetně ze Svěrákova filmu známého pěchotního srubu na dopadové ploše Jordán). Na části dopadových ploch jsou již lesní porosty, které i dnes nejsou a ani v dohledné době nebudou pro veřejnost přístupné (možná přítomnost munice). Většina ostatních ploch byla lesnicky obhospodařována. Typická jsou jak bohatší stanoviště ve spodních částech svahů (autochtonní kvalitní porosty SM, zčásti i BK), stanoviště chudší v suťových svazích i nepříznivé podmínky vrcholových partií (vrcholový fenomén i špatné půdní podmínky).  

Brdy jsou též významnou pramennou oblastí, proto zde byla vyhlášena „Chráněná oblast přirozené akumulace vod Brdy“. Ve vrcholových partiích vystupují místní horniny (slepence, křemence, tvrdé pískovce a buližníky) jako skalní stupně, nebo balvanité droliny na úpatí svahů. Od r. 2016 je území vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Nachází se zde i několik území zařazených do programu Natura 2000. Turisticky známé jsou i významné vodní plochy - Padrťské rybníky.

Do této krajiny jste zváni v době, kdy lze posoudit stav účelového hospodaření i záměry ochrany přírody, jak ovlivňovat přírodní procesy za účelem zachování bezlesí. 

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Členové ČLS uveďte do on-line přihlášky slevový kupón: CLS

  

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství a Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Výsledek obrázku pro logo mze           

Stáhněte si 

Informace o akci

Datum zahájení akce 06.09.2018 9:00
Datum ukončení akce 06.09.2018 16:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 23
Počet volných míst 7
Uzávěrka přihlášek 04.09.2018
Vložné 450,00
Místo konání
LS Mirošov
338 43 Mirošov, K lesní správě 193
LS Mirošov
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
450,00 7
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno