Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě

Jako každé jiné území se i severní Morava historicky potýkala s kalamitami, ať je zapříčinili biotické nebo abiotické vlivy. Dnes ovšem se oblast severní Moravy potýká s největší kalamitou, která kdy tuto oblast zasáhla. Smrkové porosty stresované klimatickými změnami (vyšší teplotou a nedostatkem srážek) nedokáží odolat náporu biotických i abiotických vlivů, jako jsou lýkožrouti, václavka nebo silný vítr. Díky tomu v oblasti severní Moravy smrkové porosty odumírají neuvěřitelným tempem a na rozsáhlém území. S tím je pojen vznik neuvěřitelného množství kalamitních holin, které mají v některých případech velikost i několik desítek hektarů. Takto velké plochy mají absolutně jiné mikroklima, které se nepodobá ničemu, co se nachází na území České republiky. V současné době je nejdůležitější všechny kalamitní holiny, co nejrychleji zalesnit. Ovšem při zalesňování takto velkých kalamitních ploch se musí počítat dalšími vlivy, které ovlivňují úspěšnost zalesnění, jako jsou v letním období vysoké teploty na povrchu půdy na kalamitních plochách, vliv zvěře a v neposlední řadě kvalitní sadební materiál. Důležitou součástí obnovy kalamitních ploch je  i tvorba různých porostních směsí, které by v budoucnu měli zajišťovat stabilitu nově obnovovaných porostů a odolnost vůči působení různých negativních vlivů.

Cílem semináře je ukázat různé obnovní postupy, které se v oblasti severní Moravy uplatňovaly a uplatňují, a jsou přínosem pro obnovu a rychlé zajištění porostů nově vzniklých po kalamitách. Seminář je určen vlastníkům a správcům lesních majetků, resp. obecních, soukromých, církevních i státních lesů, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesním hospodářství apod.

 

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Na semináři budou prezentovány výsledky projektu NAZV QJ1330233 „Příprava legislativních, hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek“.

 

Členové ČLS uveďte do on-line přihlášky slevový kupón: CLS

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství,               Vojenských lesů a statků ČR, s. p.          a           Lesů ČR, s. p.

       

Stáhněte si

 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 23.11.2017 9:00
Datum ukončení akce 23.11.2017 14:00
Registration Start Date 17.10.2017
Kapacita sálu 60
Počet již přihlášených 62
Počet volných míst -2
Uzávěrka přihlášek 21.11.2017
Vložné 549,99
Místo konání
Hotel Akademie
Hrubá Voda 59, 783 61 Hlubočky, Česko
Hotel Akademie
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
549,99
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno