Moderní přístupy ke škodám zvěří na lesních porostech

        Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí      Výsledek obrázku pro program rozvoje venkova logo

Škody zvěří na lesních porostech představují stálý problém v České republice. Dlouhodobě neuspokojivý stav prokazují opakovaná šetření Národní inventarizace lesů i Inventarizace škod zvěří. Naléhavost řešení umocňuje nezbytná potřeba změnit druhové složení lesů v reakci na probíhající změny klimatu i nastupující kolaps lesních porostů na rozsáhlých územích. Vlivem kalamit vznikají rozlehlé kalamitní plochy a na nic budou vznikat následně obrovské plochy mladých lesních porostů. Problematika škod zvěří na lesních porostech ještě více stoupne na významnosti a může se stát jedním z výrazných limitujících faktorů ovlivňující zdravotní stav lesních porostů. Jaké jsou zkušenosti v oblasti práva se škodami zvěří na lesních porostech, jaký je trend a vývoj právní praxe orgánů, které ve věcech rozhodují? Jakým způsobem nám mohou pomoci nové poznatky, vědy a výzkumu a jak je možné je v praxi využít? Seminář si klade za cíl přiblížit některé aspekty mající vliv na stabilitu lesních porostů i aktivní roli lesního hospodáře, který může svým jednáním stav lesních porostů a jejich budoucnost ovlivnit.

Partner projektu

Výsledek obrázku pro logo čkolh

Přihlašování na odbornou akci zde

Stáhněte si 

Informace o akci

Datum zahájení akce 04.10.2018 9:00
Datum ukončení akce 04.10.2018 16:30
Kapacita sálu 20
Počet již přihlášených 20
Počet volných míst 0
Uzávěrka přihlášek 03.10.2018
Vložné 400,00
Místo konání Zámeček Hodonín
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
400,00
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů
05.02.2019 9:00
Typ akce:  Seminář

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno