Les a voda v době klimatické změny

Seminář je zaměřen na význam hydrické a vodohospodářské funkce lesů v kontextu probíhající klimatické změny.  S ohledem na význam lesů pro retenci vody v krajině bude diskutována role druhové skladby, způsobu hospodaření v lesích a dalších opatření posilujících vodohospodářskou funkci lesů a celé krajiny. Pozornost bude také zaměřena na vyhodnocení nedávné periody sucha s ohledem na dlouhodobý trend a také na to, jak současné sucho ovlivňuje lesní porosty i vitalitu jednotlivých dřevin. Představena bude i metodika ekonomického hodnocení hydrické funkce lesa.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.

Členové ČLS a studenti použijte slevový kód "CLS".

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství a Vojenských lesů a statků ČR, s. p.
    logo MZe.jpg, MŠMT ČRUnikátní příroda, péče s tradicí - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Stáhněte si

Informace o akci

Datum zahájení akce 14.09.2021 9:00
Datum ukončení akce 14.09.2021 13:30
Kapacita sálu 70
Počet již přihlášených 30
Počet volných míst 40
Uzávěrka přihlášek 13.09.2021 14:00
Vložné 600,00
Místo konání
RZ Olšina
Boletice, Česká republika
RZ Olšina
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
600,00 40
Sdílej tuto akci

Jazykové verze webu

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2023    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno