Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

Současná ochrana lesa v pojetí integrované ochrany rostlin se bez používání přípravků na ochranu rostlin (POR) neobejde. Je třeba pouze minimalizovat rozsah jejich použití a eliminovat negativní dopady jejich používání. Na eliminaci negativních dopadů, ale částečně i na spotřebu, má značný vliv volba vhodné aplikační techniky, včetně výběru trysek. V lesních porostech se používá především ruční technika. Specifická technika, která se svým pojetím částečně blíží tomu, co je používáno v zemědělství (i když v menším měřítku), se používá v lesních školkách. V posledních letech se zásadně změnila i legislativa, která má vliv na používání aplikační techniky, a přitom mnoho lesníků o tomto není plně informováno. Chystaný seminář by měl přinést základní informace o možnostech používání aplikační techniky při aplikaci POR, včetně historického vývoje,  legislativních omezení a aktuálního výzkumu v této oblasti. Zásadní pozornost bude věnována vhodnému výběru aplikační techniky s ohledem na maximální eliminaci negativních dopadů POR na životní prostředí. Speciální pozornost je věnována lesním školkám, kde se uplatňuje při výběru vhodné aplikační techniky řada specifik, ale i výzkumu zaměřený na vliv trysky na dávku a úlet postřikové jíchy.

Seminář je určen pro zaměstnance městských a krajských úřadů, kteří kontrolují dodržování související legislativy, pro pracovníky, kteří aplikaci POR zabezpečují (akciové společnosti, OSVČ, obecní a soukromé lesy), organizacím, které práce spojené s aplikací POR zadávají (státní lesy), lesním školkařům, ale i dalším, které tato problematika zajímá (distributoři POR, výrobci POR apod.).

Seminář je akreditován u MV ČR a v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Vstup zdarma

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství
při České technologické platformě pro zemědělství,

ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR,
Komisí ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a
Lesní ochranná službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

                                  logo ZS CR

                                                   

 

Stáhněte si

 

 

 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 21.11.2017 9:00
Datum ukončení akce 21.11.2017 15:20
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 20
Počet volných míst 10
Uzávěrka přihlášek 20.11.2017
Místo konání
Mendelu Brno
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno-Brno-sever, Česká republika
Mendelu Brno
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
10
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno