Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Správcem osobních údajů je Česká lesnická společnost, z.s. se sídlem Novotného lávka 5, Praha 1, IČ  00549746, vedená u Městského soudu v Praze pod značkou L 776 (dále jen ČLS).

Jaké osobní údaje ČLS shromažďuje a zpracovává?

ČLS shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zájemců o jeho aktivity (dále jen „uživatelů“:

 • ·        jméno a příjmení,
 • ·        adresa,
 • ·        telefonní číslo,
 • ·        e-mail.

U lektorů a dalších spolupracovníků dále:

 • ·        rodné číslo,
 • ·        číslo bankovního účtu.

Uživatel může být také požádán, aby si vybral uživatelské jméno a heslo. Heslo je ukládáno vždy v zašifrované podobě (HASH) a správce osobní údajů nemá k jeho obsahu přístup.

Za určitých okolností může být též ukládána a dále zpracovávána IP adresa uživatele.

Používání Cookies a dalších „sledovacích“ technologií

Když používáte tuto stránku, ČLS nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejích služeb.

Cookies značí malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu uživatelů ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů, zejména z následujících důvodů:

1.      Autorizace. Princip cookies se používá k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do uzavřené části webu), takže se nemusí opakovaně přihlašovat při procházení webu.

2.      Preference. Cookies umožňují personalizovat uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje, díky kterým může konkretizovat nabízené služby. Díky cookies tak daný server třeba ví, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě.

3.      Webová analytika. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookies ukládají identifikátor návštěvníka, typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače a někdy i čas návštěvy a další informace. Použitím téhož identifikátoru pak mohou chování uživatele na jiných stránkách sledovat.

4.      Cílení a vyhodnocování reklamy. Cookies usnadňují personalizaci, takže umožňují lepší cílení a následně i relevantnější vyhodnocení nabízených reklam.

ČLS může také shromažďovat data používáním “pixel tags”, “webovými majáky”, “průhlednými GIF” nebo podobnými nástroji (souhrnně nazývanými “tagy”), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete naši stránku. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. stránky, které návštěvníci navštěvují, obvyklé operační systémy, verze prohlížeče apod.), které mohou být použity pro vylepšení vaší on-line zkušenosti.

Tuto stránku můžete používat i bez schválení cookies, ovšem přijdete o některé funkcionality a uživatelský komfort.

Údaje ostatních subjektů

U podnikatelů a právnických osob jsou navíc shromažďovány a zpracovávány následující údaje:

 • ·        jméno firmy,
 • ·        IČ,
 • ·        DIČ (je-li účelné),
 • ·        adresa sídla,
 • ·        adresa WWW stránek.

 

K jakým účelům ČLS osobní údaje využívá a zpracovává?

ČLS používá osobní údaje pro:

 • ·        administraci přihlášek na akce (semináře, konference, venkovní pochůzky),
 • ·        poskytování přístupu uživatelům do uzavřených částí naší stránky,
 • ·        upozorňování uživatelů na novinky, důležité informace z oboru a blížící se akce formou mailu,
 • ·        vyřizování objednávek, např. na zaslání sborníku,
 • ·        vyplácení odměn lektorům a dalším spolupracovníkům,
 • ·        průběžný kontakt s uživateli.

Uživatel může odmítnout udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem upozorňování na novinky, důležité informace z oboru a blížící se akce formou newsletteru. Neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování údajů v souvislostí s registrací na konkrétní akci.

V případě chování, které ohrožuje chod naší webové stránky můžeme uložit a zpracovat také IP adresu takového uživatele.

Jak dlouho ČLS údaje zpracovává?

ČLS zpracovává osobní údaje po dobu pěti let od udělení souhlasu. Tato lhůta se po každém novém poskytnutí souhlasu počítá znovu.

Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem upozorňování uživatelů na novinky, důležité informace z oboru a blížící se akce. Tento požadavek bude vyřízen do 72 hodin od jeho prokazatelného obdržení, tj. potvrzení přijetí požadavku. Zpravidla formou potvrzovacího e-mailu.

Z důvodu zachování účetní transparentnosti nemohou být vymazána data o registraci na akce, ale na základě požadavku uživatele budou po ukončení a finančním uzavření akce tato data anonymizována, tj. nebude možné uživatele identifikovat. Tomuto požadavku nebude vyhověno v době, kdy by to porušovalo podmínky udělení dotace ČLS.

Musím osobní údaje ČLS poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako registrace na akce ČLS je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro vyřízení objednaných služeb. Těmi jsou zejména: jméno, telefonní číslo a e-mail v případě zájmu o placené nebo zvýhodněné služby.

Z jakých zdrojů ČLS osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s využitím našich služeb. Např. zaregistrovali jste se na nějakou akci, objednali jste si nějakou službu či produkt, vyplnili jste naší on-line nebo off-line anketu atd.

Jakým způsobem ČLS zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu. K osobním údajům má přístup pouze tajemník společnosti, asistent tajemníka a ekonomické oddělení v souvislosti s vyplácením odměn.

Zaměstnanci provozovatele, kteří pracují s osobními údaji musí nakládat s těmito informacemi důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s účelem za kterým byly poskytnuty. V žádném případě nesmí tyto údaje poskytovat neautorizovaným třetím stranám.

Komu ČLS osobní údaje poskytuje nebo předává?

ČLS předává osobní údaje orgánům státní správy v případě jejich zákonných požadavků. ČLS může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama ČLS.

ČLS má uzavřené zpracovatelské smlouvy s těmito subjekty:

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby nebo byly schopni prokázat uskutečněné aktivity podpořené z veřejných zdrojů.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy ČLS zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat až na omezení uvedená výše.

Jak ČLS informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Uživatel je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když ČLS poskytuje některé osobní údaje, a to formou odkazu na tento dokument, který je veřejně dostupný na internetové stránce www.cesles.cz.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Odpovědnou osobou ČLS, která dohlíží na ochranu osobních údajů je tajemník ČLS. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů.

V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Platnost Zásad

Tyto Zásady mohou být kdykoliv změněny vystavením nových Zásad na webu www.cesles.cz. Ti, jejichž údaje jsou již zpracovávány budou o nových Zásadách informováni e-mailem. V případě nesouhlasu s novým zněním Zásad je možné požádat o výmaz osobních údajů uživatelů s omezením na zákonné požadavky.

 

Tyto Zásady jsou platné od 25. 5. 2018

Jazykové verze webu

Nejbližší akce

There are no up-coming events

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno