Infrastruktura v lesích (stavby určené pro plnění funkcí lesa)

Optimální zpřístupnění lesních porostů je základem pro řádné a trvale udržitelné hospodaření lesů v České republice. Kvalita dopravního zpřístupnění státního a nestátního sektoru je rozdílná. Program rozvoje Venkova usiluje o změnu tohoto stavu. Žadatelé mají možnost požádat o podporu na různé aktivity týkající se všech staveb pro plnění funkcí lesa. V porovnání s předchozím obdobím se poměrně významně změnily podmínky pro poskytování podpor. Pro zvýšení úspěšnosti podávaných žádostí je důležité se vyhnout se různým chybám a nejasnostem. Cílem semináře je přiblížit všechny podstatné aspekty mající vliv na úspěšné získání podpory z Programu rozvoje venkova pro roky 2014-2020. Proto byli osloveni zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a lesnické praxe a realizačních firem, aby na tyto aspekty upozornili. Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.          

Partner projektu

Místo a datum akce: VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, Lesnická55, 397 01, Písek, 27. 4. 2017

Zámek Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy 281 63; 6. 4. 2017

Prezentace přednášejících:

ČSN 73 610 8 Lesní cestní síť- základní změny v normě Ing. Jaroslav Tománek PhD.  ČZU Praha
Problematika lesních odvozních cest- problémy
Ing. Tomáš Smejkal MZe
Posuzovaní povodňových škod- chyby a nejasnosti
Ing. Petr Dušek MZe
      Problémy a nejasnosti  při  posuzovaní  žádostí o podporu 
      na lesnickou infrastrukturu
Ing. Jindřich Pávek
bývalý pracovník SZIF
Posuzovaní žádostí o dotaci z pohledu ÚHÚL(operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura; 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi)
Ing. Roman Bystrický PhD. 
ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Jablonec n. N. 
Praktické zkušenosti při realizaci staveb z PRV
Ing. Vladimír Pražák
POPR, spol. s.r.o. 

Podívejte se na fotografie z akce v Písku.

Podívejte se na fotografie z akce v Kostelci nad Černými lesy.