Rekapitulace právních předpisů v oblasti lesního hospodářství a životního prostředí

Seminář se zabývá aktuálními problémy při uplatňování legislativy na úseku lesního hospodářství a ochrany přírody a krajiny. Dotčena bude zejména problematika zpracování lesních hospodářských plánů a osnov. Cílem semináře je hledat schůdná řešení při vyhodnocování možných střetů ochrany přírody s navrženými hospodářskými opatřeními v lesích v rámci obecné ochrany přírody (VKP, ÚSES) a zvláštní ochrany přírody (ZCHÚ, ZCHD a Natura 2000). Pro ilustraci budou představeny konkrétní případy a případové studie, na kterých bude možné demonstrovat konkrétní opatření. Kroky vedoucí k naplňování vizí se neobejdou bez vzájemného dialogu a spolupráce vlastníků dotčených pozemků s orgány ochrany přírody jak při zpracování plánů péče tak při péči o ZCHÚ a realizaci opatření při běžném hospodaření.    

                                                                                          Partner projektu:    

                                                                       

Místo a datum akce: Trpišov 12, 538 21 Slatiňany; 28. 3. 2017

Stáhněte si celou pozvánku. 

Trpišov

Prezentace přednášejících:

Rekapitulace právních předpisů v oblasti lesního hospodářství  a životního prostředí JUDr. Ing. Martin Flora Dr. MENDELU  
Střety a vztyčné body ochrany přírody v lesním hospodářství Ing. Jana Svobodová Krajský úřad Pardubického kraje  
Aktuální poznatky z uplatňování právních předpisů na úseku lesního hospodářství Ing. Martin Vlasák Krajský úřad Pardubického kraje  
Souhrn doporučených opatření a jejich vliv na hospodaření vlastníků lesů Mgr. Petr Havel a Mgr. Pavlína Kuncová Ph.D. Ministerstvo životního prostředí  

Podívejte se na fotografie z akce.