Biodiverzita lesů v ČR

Kategorie: Projekty z roku 2013
Zveřejněno: 21.červen 2015
Napsal Tajemník ČLS
Zobrazeno: 4725

Tento projekt zahrnuje tři samostatné semináře (moduly), dva ze seminářů jsou třídenní, jeden jednodenní.
Aktivity projektu se vztahují k prioritě I.3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu v rámci OSY I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, v rámci Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost. 

Časy a místa konání jednotlivých modulů:

Modul A

24. - 26. 9. 2013, Hostel U sv. Štěpána, Litoměřice

Modul B

20. - 22. 5. 2013, Hora Svaté Kateřiny, 435 46

Modul C

5. 6. 2013, Mlýnhotel, Vílanec 37, 588 35

----

Sborníky z jednotlivých modlů:

 

   
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí