Invazivní nepůvodní druhy živočichů a rostlin, jejich rozšiřování, vliv na současný ekosystém

Category: Uncategorised
Published: Wednesday, 01 April 2020 23:32
Written by Zdeněk Vacek
Hits: 17150

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění, nyní dvě aktuálně důležité evropské směrnice. Jsou předmětem procesu zapracování do české legislativy a následně do praxe i předmětem odborných i laických debat. Nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou v našich podmínkách různě využívány, ale zároveň mohou i nepříznivě ovlivňovat prostředí, do nějž byly introdukovány, případně se v novém areálu mohou prosadit tak, že působí významné změny biodiverzity, mají vliv na lidské zdraví a stávají se z nich invazní nepůvodní druhy. Dřeviny, které jsou dnes označovány jako invazivní, byly do Evropy přivezeny před několika stovkami let. Jejich soužití s člověkem zde nebylo po dlouhou dobu problematické. Ve chvíli, kdy se o krajinu přestalo řádně pečovat, začaly se šířit a některé se staly vyloženě nežádoucími. Jiné se stali natolik součástí naší krajiny, že si krajinu již bez jejich existence nedovedeme představit. Dalším hlediskem jsou také probíhajíc klimatické změny, které sebou přinášejí pronikání druhů, které v našich podmínkách jako původní nevnímáme. Česká lesnická společnost, z. s. jako člen platformy Hospodáři v krajině se snaží tímto seminářem přispět k prohloubení odborné debaty a porovnání různých pohledů na celou problematiku
Partneři projektu

V loňském roce jsme se opět podíleli na... - Komunikační agentura ...     Pardubický kraj má nové logo / logo / Font

 

 

Místo a datum akce: Statek Chmelovice; Chmelovice 1, 503 15 Nechanice; 31. 1. 2019

Stáhněte si celou pozvánku:

Chmelovice

Prezentace přednášejících:

Implementace Nařízení   1143/2014 Rady (ES)
a č. 708/2007 do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Ing. Radka Vlčková

Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení ochrany přírody  

Dopad Nařízení 1143/2014 Rady (ES) a č. 708/2007 do lesů a působnosti MZe

 

Ing. Martin Veselý


Ministerstvo zemědělství

 

Invazivní dřeviny &památky zahradního umění a památkově chráněná kulturní krajina

 

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Kroměříži

 

Srovnání postupu ČR se situaci v Německu

 

Ing. Roman Bystrický, Ph.D.

ÚHÚL pobočka Jablonec
nad Nisou
 

Proč vznikli „Hospodáři v krajině“, postoj ČLS

 

Ing. Bc. Jana Čacká

ÚHÚL pobočka Jablonec
nad Nisou
 

 Prohlédněte si fotografie z akci.